Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2019

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20182019Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari 10 129 020 10 242 292 113 272 1,12 12 107 0,12
Februari 10 135 879 10 250 004 114 125 1,13 7 712 0,08
Mars 10 143 506 10 258 034 114 528 1,13 8 030 0,08
April 10 152 551 10 265 725 113 174 1,11 7 691 0,07
Maj 10 162 875 10 274 847 111 972 1,10 9 122 0,09
Juni 10 172 751 10 283 369 110 618 1,09 8 522 0,08
Juli 10 184 086 10 293 574 109 488 1,08 10 205 0,10
Augusti 10 198 357 10 306 168 107 811 1,06 12 594 0,12
September 10 209 290 10 315 802 106 512 1,04 9 634 0,09
Oktober 10 217 621 10 321 177 103 556 1,01 5 375 0,05
November 10 225 481 10 323 857 98 376 0,96 2 680 0,03
December 10 230 185          
Folkökning till och med november 2019:   93 672        
Folkökning samma period 2018:   105 239        
    2018 2019      
Folkmängd vid periodens slut   10 225 481 10 323 857      
Folkökning   105 239 93 672      
Födelseöverskott   23 308 25 612      
- Levande födda   107 479 106 432      
- Döda   84 171 80 820      
Invandringsöverskott   81 256 64 501      
- Invandringar   124 855 108 257      
- Utvandringar   43 599 43 756      
Civilståndsändringar:            
- Gifta   89 108 84 553      
- Skilda   41 991 42 492      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2019 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2018.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-13

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se