Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2019

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20182019Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 129 020 10 242 356 113 336 1,12 12 171 0,12
Februari
10 135 879 10 250 067 114 188 1,13 7 711 0,08
Mars
10 143 506 10 258 105 114 599 1,13 8 038 0,08
April
10 152 551 10 265 777 113 226 1,12 7 672 0,07
Maj
10 162 875 10 274 713 111 838 1,10 8 936 0,09
Juni
10 172 751 10 282 687 109 936 1,08 7 974 0,08
Juli
10 184 086 10 290 832 106 746 1,05 8 145 0,08
Augusti
10 198 357          
September
10 209 290          
Oktober
10 217 621          
November
10 225 481          
December
10 230 185          
Folkökning till och med juli 2019:
  60 647        
Folkökning samma period 2018:
  63 844        
 
  2018 2019      
Folkmängd vid periodens slut
  10 184 086 10 290 832      
Folkökning
  63 844 60 647      
Födelseöverskott
  13 781 17 234      
- Levande födda
  69 487 69 071      
- Döda
  55 706 51 837      
Invandringsöverskott
  49 388 39 873      
- Invandringar
  75 517 65 375      
- Utvandringar
  26 129 25 502      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  53 741 50 283      
- Skilda
  27 089 27 040      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2019 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2018.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-09-06

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se