Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2019

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20182019Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 129 020 10 242 429 113 409 1,12 12 244 0,12
Februari
10 135 879 10 250 104 114 225 1,13 7 675 0,07
Mars
10 143 506 10 257 921 114 415 1,13 7 817 0,08
April
10 152 551 10 265 143 112 592 1,11 7 222 0,07
Maj
10 162 875 10 272 518 109 643 1,08 7 375 0,07
Juni
10 172 751          
Juli
10 184 086          
Augusti
10 198 357          
September
10 209 290          
Oktober
10 217 621          
November
10 225 481          
December
10 230 185          
Folkökning till och med maj 2019:
  42 333        
Folkökning samma period 2018:
  42 633        
 
  2018 2019       
Folkmängd vid periodens slut
  10 162 875 10 272 518      
Folkökning
  42 633 42 333      
Födelseöverskott
  7 327 10 370      
- Levande födda
  48 902 48 584      
- Döda
  41 575 38 214      
Invandringsöverskott
  34 631 28 404      
- Invandringar
  52 778 45 923      
- Utvandringar
  18 147 17 519      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  26 826 24 888      
- Skilda
  18 597 18 813      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2019 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2018.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-05

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se