Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2019

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20182019Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 129 020 10 242 332 113 312 1,12 12 147 0,12
Februari
10 135 879 10 250 044 114 165 1,13 7 712 0,08
Mars
10 143 506 10 258 079 114 573 1,13 8 035 0,08
April
10 152 551 10 265 775 113 224 1,12 7 696 0,07
Maj
10 162 875 10 274 896 112 021 1,10 9 121 0,09
Juni
10 172 751 10 283 416 110 665 1,09 8 520 0,08
Juli
10 184 086 10 293 490 109 404 1,07 10 074 0,10
Augusti
10 198 357 10 305 517 107 160 1,05 12 027 0,12
September
10 209 290 10 313 447 104 157 1,02 7 930 0,08
Oktober
10 217 621          
November
10 225 481          
December
10 230 185          
Folkökning till och med september 2019:
  83 262        
Folkökning samma period 2018:
  89 048        
 
  2018 2019      
Folkmängd vid periodens slut
  10 209 290 10 313 447      
Folkökning
  89 048 83 262      
Födelseöverskott
  19 900 22 879      
- Levande födda
  89 529 88 655      
- Döda
  69 629 65 776      
Invandringsöverskott
  68 473 56 820      
- Invandringar
  104 228 92 055      
- Utvandringar
  35 755 35 235      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  79 840 74 141      
- Skilda
  34 010 34 384      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2019 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2018.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-11

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se