Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2020

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20192020Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari 10 242 296 10 333 456 91 160 0,89 5 867 0,06
Februari 10 250 006          
Mars 10 258 037          
April 10 265 728          
Maj 10 274 848          
Juni 10 283 376          
Juli 10 293 587          
Augusti 10 306 196          
September 10 315 994          
Oktober 10 321 893          
November 10 325 886          
December 10 327 589          
Folkökning till och med januari 2020:   5 867        
Folkökning samma period 2019:   12 111        
    2019 2020      
Folkmängd vid periodens slut   10 242 296 10 333 456      
Folkökning   12 111 5 867      
Födelseöverskott   986 1 337      
- Levande födda   9 620 9 670      
- Döda   8 634 8 333      
Invandringsöverskott   7 565 2 177      
- Invandringar   11 858 6 329      
- Utvandringar   4 293 4 152      
Civilståndsändringar:            
- Gifta   3 323 2 880      
- Skilda   3 278 3 519      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2020 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-06

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se