Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2020

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20192020Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari 10 242 296 10 336 386 94 090 0,92 8 797 0,09
Februari 10 250 006 10 341 372 91 366 0,89 4 986 0,05
Mars 10 258 037 10 345 511 87 474 0,85 4 139 0,04
April 10 265 728 10 346 204 80 476 0,78 693 0,01
Maj 10 274 848 10 349 041 74 193 0,72 2 837 0,03
Juni 10 283 376 10 353 016 69 640 0,68 3 975 0,04
Juli 10 293 587 10 360 869 67 282 0,65 7 853 0,08
Augusti 10 306 196 10 371 098 64 902 0,63 10 229 0,10
September 10 315 994 10 377 275 61 281 0,59 6 177 0,06
Oktober 10 321 893 10 380 701 58 808 0,57 3 426 0,03
November 10 325 886 10 380 245 54 359 0,53 ‑456 -0,00
December 10 327 589          
Folkökning till och med november 2020:   52 656        
Folkökning samma period 2019:   95 701        
    2019 2020      
Folkmängd vid periodens slut   10 325 886 10 380 245      
Folkökning   95 701 52 656      
Födelseöverskott   25 577 17 170      
- Levande födda   106 447 105 034      
- Döda   80 870 87 864      
Invandringsöverskott   66 564 32 296      
- Invandringar   110 528 76 868      
- Utvandringar   43 964 44 572      
Civilståndsändringar:            
- Gifta   85 144 67 216      
- Skilda   42 616 43 530      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2020 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se