Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2020

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20192020Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari 10 242 296 10 336 510 94 214 0,92 8 921 0,09
Februari 10 250 006 10 341 503 91 497 0,89 4 993 0,05
Mars 10 258 037 10 345 632 87 595 0,85 4 129 0,04
April 10 265 728 10 346 264 80 536 0,78 632 0,01
Maj 10 274 848 10 348 730 73 882 0,72 2 466 0,02
Juni 10 283 376          
Juli 10 293 587          
Augusti 10 306 196          
September 10 315 994          
Oktober 10 321 893          
November 10 325 886          
December 10 327 589          
Folkökning till och med maj 2020:   21 141        
Folkökning samma period 2019:   44 663        
    2019 2020      
Folkmängd vid periodens slut   10 274 848 10 348 730      
Folkökning   44 663 21 141      
Födelseöverskott   10 162 4 421      
- Levande födda   48 594 48 382      
- Döda   38 432 43 961      
Invandringsöverskott   30 941 13 538      
- Invandringar   48 735 30 972      
- Utvandringar   17 794 17 434      
Civilståndsändringar:            
- Gifta   26 188 22 837      
- Skilda   19 156 19 537      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2020 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se