Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2020

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20192020Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari 10 242 296 10 336 386 94 090 0,92 8 797 0,09
Februari 10 250 006 10 340 828 90 822 0,89 4 442 0,04
Mars 10 258 037 10 343 403 85 366 0,83 2 575 0,02
April 10 265 728          
Maj 10 274 848          
Juni 10 283 376          
Juli 10 293 587          
Augusti 10 306 196          
September 10 315 994          
Oktober 10 321 893          
November 10 325 886          
December 10 327 589          
Folkökning till och med mars 2020:   15 814        
Folkökning samma period 2019:   27 852        
    2019 2020      
Folkmängd vid periodens slut   10 258 037 10 343 403      
Folkökning   27 852 15 814      
Födelseöverskott   4 340 3 820      
- Levande födda   28 252 28 262      
- Döda   23 912 24 442      
Invandringsöverskott   19 952 8 827      
- Invandringar   31 106 20 828      
- Utvandringar   11 154 12 001      
Civilståndsändringar:            
- Gifta   12 912 12 517      
- Skilda   11 087 11 819      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2020 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se