Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2020

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20192020Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari 10 242 296 10 336 456 94 160 0,92 8 867 0,09
Februari 10 250 006 10 341 444 91 438 0,89 4 988 0,05
Mars 10 258 037 10 345 584 87 547 0,85 4 140 0,04
April 10 265 728 10 346 284 80 556 0,78 700 0,01
Maj 10 274 848 10 349 129 74 281 0,72 2 845 0,03
Juni 10 283 376 10 353 071 69 695 0,68 3 942 0,04
Juli 10 293 587 10 360 245 66 658 0,65 7 174 0,07
Augusti 10 306 196 10 367 232 61 036 0,59 6 987 0,07
September 10 315 994          
Oktober 10 321 893          
November 10 325 886          
December 10 327 589          
Folkökning till och med augusti 2020:   39 643        
Folkökning samma period 2019:   76 011        
    2019 2020      
Folkmängd vid periodens slut   10 306 196 10 367 232      
Folkökning   76 011 39 643      
Födelseöverskott   20 286 12 838      
- Levande födda   79 327 78 342      
- Döda   59 041 65 504      
Invandringsöverskott   52 165 23 613      
- Invandringar   83 340 53 641      
- Utvandringar   31 175 30 028      
Civilståndsändringar:            
- Gifta   67 464 51 056      
- Skilda   30 712 31 184      

Definitioner och förklaringar

Den preliminära statistiken för 2020 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se