Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik per månad 2018

Förändringar till och med 30 september 2018, slutlig statistik per år 1998–2017 och slutlig statistik per månad 2015–2017

År MånadFolkmängd
vid perio-
dens slut
Folk-
ökning
Levande
födda
Död-
födda
DödaFödelse-
överskott
Invand-
ringar
Utvand-
ringar
Invand-
rings-
överskott
Nyblivna
gifta
Nyblivna
skilda
1998
8 854 322 6 697 89 028 321 93 271 ‑4 243 49 391 38 518 10 873 63 921 41 134
1999
8 861 426 7 104 88 173 325 94 726 ‑6 553 49 839 35 705 14 134 72 056 41 632
2000
8 882 792 21 366 90 441 339 93 461 ‑3 020 58 659 34 091 24 568 80 538 42 630
2001
8 909 128 26 336 91 466 337 93 752 ‑2 286 60 795 32 141 28 654 72 234 41 695
2002
8 940 788 31 660 95 815 339 95 009 806 64 087 33 009 31 078 76 412 42 251
2003
8 975 670 34 882 99 157 347 92 961 6 196 63 795 35 023 28 772 78 301 41 873
2004
9 011 392 35 722 100 928 318 90 532 10 396 62 028 36 586 25 442 86 235 39 847
2005
9 047 752 36 360 101 346 301 91 710 9 636 65 229 38 118 27 111 89 032 39 543
2006
9 113 257 65 505 105 913 319 91 177 14 736 95 750 44 908 50 842 91 999 40 110
2007
9 182 927 69 670 107 421 326 91 729 15 692 99 485 45 418 54 067 97 084 40 921
2008
9 256 347 73 420 109 301 396 91 449 17 852 101 171 45 294 55 877 102 171 42 336
2009
9 340 682 84 335 111 801 451 90 080 21 721 102 280 39 240 63 040 97 322 44 051
2010
9 415 570 74 888 115 641 426 90 487 25 154 98 801 48 853 49 948 102 494 46 806
2011
9 482 855 67 285 111 770 429 89 938 21 832 96 467 51 179 45 288 96 587 46 177
2012
9 555 893 73 038 113 177 453 91 938 21 239 103 059 51 747 51 312 102 685 46 193
2013
9 644 864 88 971 113 593 441 90 402 23 191 115 845 50 715 65 130 93 221 49 567
2014
9 747 355 102 491 114 907 456 88 976 25 931 126 966 51 237 75 729 96 169 48 079
2015
9 851 017 103 662 114 870 429 90 907 23 963 134 240 55 830 78 410 94 765 45 734
2016
9 995 153 144 136 117 425 414 90 982 26 443 163 005 45 878 117 127 98 397 44 640
2017
10 120 242 125 089 115 416 399 91 972 23 444 144 489 45 620 98 869 96 493 44 316
Proc. förändring 1998–1999
  0,1 ‑1,0 1,2 1,6   0,9 ‑7,3   12,7 1,2
Proc. förändring 1999–2000
  0,2 2,6 4,3 ‑1,3   17,7 ‑4,5   11,8 2,4
Proc. förändring 2000–2001
  0,3 1,1 ‑0,6 0,3   3,6 ‑5,7   ‑10,3 ‑2,2
Proc. förändring 2001–2002
  0,4 4,8 0,6 1,3   5,4 2,7   5,8 1,3
Proc. förändring 2002–2003
  0,4 3,5 2,4 ‑2,2   ‑0,5 6,1   2,5 ‑0,9
Proc. förändring 2003–2004
  0,4 1,8 ‑8,4 ‑2,6   ‑2,8 4,5   10,1 ‑4,8
Proc. förändring 2004–2005
  0,4 0,4 ‑5,3 1,3   5,2 4,2   3,2 ‑0,8
Proc. förändring 2005–2006
  0,7 4,5 6,0 ‑0,6   46,8 17,8   3,3 1,4
Proc. förändring 2006–2007
  0,8 1,4 2,2 0,6   3,9 1,1   5,5 2,0
Proc. förändring 2007–2008
  0,8 1,8 21,5 ‑0,3   1,7 ‑0,3   5,2 3,5
Proc. förändring 2008–2009
  0,9 2,3 13,9 ‑1,5   1,1 ‑13,4   ‑4,7 4,1
Proc. förändring 2009–2010
  0,8 3,4 ‑5,5 0,5   ‑3,4 24,5   5,3 6,3
Proc. förändring 2010–2011
  0,7 ‑3,3 0,7 ‑0,6   ‑2,4 4,8   ‑5,8 ‑1,3
Proc. förändring 2011–2012
  0,8 1,3 5,6 2,2   6,8 1,1   6,3 0,0
Proc. förändring 2012–2013
  0,9 0,4 ‑2,6 ‑1,7   12,4 ‑2,0   ‑9,2 7,3
Proc. förändring 2013–2014
  1,1 1,2 3,4 ‑1,6   9,6 1,0   3,2 ‑3,0
Proc. förändring 2014–2015
  1,1 0,0 ‑5,9 2,2   5,7 9,0   ‑1,5 ‑4,9
Proc. förändring 2015–2016
  1,5 2,2 ‑3,5 0,1   21,4 ‑17,8   3,8 ‑2,4
Proc. förändring 2016–2017
  1,3 ‑1,7 ‑3,6 1,1   ‑11,4 ‑0,6   ‑1,9 ‑0,7
2015 (slutlig statistik)
                     
okänt
. . . . 91 ‑91 . . . . .
januari
9 754 424 7 069 9 460 34 8 665 795 10 166 5 090 5 076 4 040 2 883
februari
9 760 599 6 175 8 776 31 8 092 684 9 519 4 028 5 491 5 248 4 260
mars
9 767 699 7 100 9 501 41 8 666 835 10 597 4 332 6 265 4 100 4 197
april
9 775 796 8 097 9 982 32 7 731 2 251 9 750 3 904 5 846 4 787 3 945
maj
9 784 731 8 935 10 224 35 7 351 2 873 9 960 3 898 6 062 10 888 3 823
juni
9 793 819 9 088 9 981 37 6 846 3 135 10 881 4 928 5 953 12 598 3 877
juli
9 805 334 11 515 10 455 42 7 120 3 335 12 556 4 376 8 180 13 858 4 292
augusti
9 817 785 12 451 9 964 36 6 814 3 150 15 246 5 945 9 301 16 796 3 169
september
9 829 285 11 500 9 938 42 7 006 2 932 13 594 5 026 8 568 8 395 3 749
oktober
9 839 075 9 790 9 614 39 7 239 2 375 11 899 4 484 7 415 5 826 4 056
november
9 845 629 6 554 8 563 31 7 343 1 220 10 743 5 409 5 334 4 333 3 765
december
9 851 017 5 388 8 412 29 7 943 469 9 329 4 410 4 919 3 896 3 718
 
  103 662 114 870 429 90 907 23 963 134 240 55 830 78 410 94 765 45 734
2016 (slutlig statistik)
                     
okänt
. . . . 186 ‑186 . . . . .
januari
9 858 855 7 838 9 677 26 8 689 988 10 440 3 970 6 470 4 143 2 730
februari
9 866 737 7 882 9 349 28 7 811 1 538 9 871 3 527 6 344 4 921 4 113
mars
9 875 478 8 741 10 246 47 8 163 2 083 10 200 3 542 6 658 4 319 4 192
april
9 884 556 9 078 10 130 44 7 545 2 585 9 959 3 466 6 493 5 457 3 537
maj
9 895 480 10 924 10 758 34 7 134 3 624 10 793 3 493 7 300 9 308 4 048
juni
9 907 658 12 178 10 262 32 6 703 3 559 12 620 4 001 8 619 13 180 3 888
juli
9 923 112 15 454 10 455 38 7 231 3 224 15 684 3 454 12 230 16 674 3 899
augusti
9 940 861 17 749 10 121 30 7 157 2 964 20 033 5 248 14 785 15 736 3 396
september
9 955 528 14 667 10 020 29 6 871 3 149 16 048 4 530 11 518 9 315 3 729
oktober
9 968 464 12 936 9 365 32 7 484 1 881 15 112 4 057 11 055 6 285 3 695
november
9 983 331 14 867 8 537 29 7 550 987 17 182 3 302 13 880 4 073 3 732
december
9 995 153 11 822 8 505 45 8 458 47 15 063 3 288 11 775 4 986 3 681
Summa
  144 136 117 425 414 90 982 26 443 163 005 45 878 117 127 98 397 44 640
2017 (slutlig statistik)
                     
okänt
. . . . 197 ‑197 . . . . .
januari
10 008 233 13 080 9 491 30 9 282 209 14 187 3 895 10 292 4 056 3 355
februari
10 015 812 7 579 9 110 25 8 025 1 085 9 595 3 101 6 494 4 634 3 638
mars
10 024 713 8 901 9 997 34 8 248 1 749 10 593 3 441 7 152 4 423 4 159
april
10 033 127 8 414 9 945 33 7 731 2 214 9 333 3 133 6 200 5 472 3 609
maj
10 043 819 10 692 10 571 34 7 488 3 083 10 818 3 209 7 609 8 968 3 622
juni
10 054 240 10 421 9 895 33 6 837 3 058 11 073 3 710 7 363 12 673 3 653
juli
10 066 683 12 443 10 503 43 6 927 3 576 12 710 3 843 8 867 16 291 4 064
augusti
10 082 645 15 962 10 147 40 6 996 3 151 17 779 4 968 12 811 14 861 3 568
september
10 095 025 12 380 9 555 30 6 913 2 642 14 146 4 408 9 738 10 640 3 489
oktober
10 104 925 9 900 9 381 33 7 587 1 794 12 391 4 285 8 106 5 400 3 893
november
10 113 441 8 516 8 580 26 7 482 1 098 11 278 3 860 7 418 4 207 3 861
december
10 120 242 6 801 8 241 38 8 259 ‑18 10 586 3 767 6 819 4 868 3 405
Summa
  125 089 115 416 399 91 972 23 444 144 489 45 620 98 869 96 493 44 316
2018 (preliminär statistik)
                     
okänt
. . . . 197 ‑197 . . . . .
januari
10 129 072 8 830 9 378 37 8 800 578 12 188 4 438 7 750 3 849 3 442
februari
10 135 937 6 865 8 722 35 8 334 388 9 852 3 375 6 477 4 719 3 648
mars
10 143 569 7 632 10 077 33 9 435 642 10 567 3 577 6 990 4 526 3 721
april
10 152 621 9 052 10 227 43 7 795 2 432 10 047 3 427 6 620 4 756 3 596
maj
10 162 932 10 311 10 498 29 6 949 3 549 10 044 3 282 6 762 8 750 4 075
juni
10 172 792 9 860 10 153 34 6 656 3 497 10 595 4 232 6 363 13 980 3 991
juli
10 184 086 11 294 10 430 39 7 461 2 969 12 048 3 723 8 325 12 537 4 435
augusti
10 197 887 13 801 10 414 34 6 952 3 462 15 629 5 290 10 339 15 662 3 506
september
10 207 086 9 199 9 616 44 6 926 2 690 10 700 4 191 6 509 9 656 3 323
Summa
  86 844 89 515 328 69 505 20 010 101 670 35 535 66 135 78 435 33 737
Justeringar
30 september 2018[1]
  699                  
Procentuell förändring
2017–2018[2]
    0,3 8,6 1,3   ‑7,8 5,4   ‑4,4 1,7

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Kommentarer

Folkökningen under 2018 har till cirka 77 procent berott på invandringsöverskottet och cirka 23 procent på födelseöverskottet.

Folkökningen är summan av födelsenettot och invandringsnettot. I folkökningen för januari ingår dock även födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. Det är en justeringspost för den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inkluderar könsuppdelad statistik)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se