Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik per månad 2021

Förändringar till och med 28 februari 2021, slutlig statistik per år 1998–2020 och slutlig statistik per månad 2018–2020

År Månad Folkmängd
vid perio-
dens slut
Folk-
ökning
Levande
födda
Död-
födda
Döda Födelse-
överskott
Invand-
ringar
Utvand-
ringar
Invand-
rings-
överskott
Nyblivna
gifta
Nyblivna
skilda
1998 8 854 322 6 697 89 028 321 93 271 ‑4 243 49 391 38 518 10 873 63 921 41 134
1999 8 861 426 7 104 88 173 325 94 726 ‑6 553 49 839 35 705 14 134 72 056 41 632
2000 8 882 792 21 366 90 441 339 93 461 ‑3 020 58 659 34 091 24 568 80 538 42 630
2001 8 909 128 26 336 91 466 337 93 752 ‑2 286 60 795 32 141 28 654 72 234 41 695
2002 8 940 788 31 660 95 815 339 95 009 806 64 087 33 009 31 078 76 412 42 251
2003 8 975 670 34 882 99 157 347 92 961 6 196 63 795 35 023 28 772 78 301 41 873
2004 9 011 392 35 722 100 928 318 90 532 10 396 62 028 36 586 25 442 86 235 39 847
2005 9 047 752 36 360 101 346 301 91 710 9 636 65 229 38 118 27 111 89 032 39 543
2006 9 113 257 65 505 105 913 319 91 177 14 736 95 750 44 908 50 842 91 999 40 110
2007 9 182 927 69 670 107 421 326 91 729 15 692 99 485 45 418 54 067 97 084 40 921
2008 9 256 347 73 420 109 301 396 91 449 17 852 101 171 45 294 55 877 102 171 42 336
2009 9 340 682 84 335 111 801 451 90 080 21 721 102 280 39 240 63 040 97 322 44 051
2010 9 415 570 74 888 115 641 426 90 487 25 154 98 801 48 853 49 948 102 494 46 806
2011 9 482 855 67 285 111 770 429 89 938 21 832 96 467 51 179 45 288 96 587 46 177
2012 9 555 893 73 038 113 177 453 91 938 21 239 103 059 51 747 51 312 102 685 46 193
2013 9 644 864 88 971 113 593 441 90 402 23 191 115 845 50 715 65 130 93 221 49 567
2014 9 747 355 102 491 114 907 456 88 976 25 931 126 966 51 237 75 729 96 169 48 079
2015 9 851 017 103 662 114 870 429 90 907 23 963 134 240 55 830 78 410 94 765 45 734
2016 9 995 153 144 136 117 425 414 90 982 26 443 163 005 45 878 117 127 98 397 44 640
2017 10 120 242 125 089 115 416 399 91 972 23 444 144 489 45 620 98 869 96 493 44 316
2018 10 230 185 109 943 115 832 442 92 185 23 647 132 602 46 981 85 621 93 666 45 494
2019 10 327 589 97 404 114 523 367 88 766 25 757 115 805 47 718 68 087 89 188 46 413
2020 10 379 295 51 706 113 077 353 98 124 14 953 82 518 48 937 33 581 70 427 46 982
Proc. förändring 1998–1999   0,1 ‑1,0 1,2 1,6   0,9 ‑7,3   12,7 1,2
Proc. förändring 1999–2000   0,2 2,6 4,3 ‑1,3   17,7 ‑4,5   11,8 2,4
Proc. förändring 2000–2001   0,3 1,1 ‑0,6 0,3   3,6 ‑5,7   ‑10,3 ‑2,2
Proc. förändring 2001–2002   0,4 4,8 0,6 1,3   5,4 2,7   5,8 1,3
Proc. förändring 2002–2003   0,4 3,5 2,4 ‑2,2   ‑0,5 6,1   2,5 ‑0,9
Proc. förändring 2003–2004   0,4 1,8 ‑8,4 ‑2,6   ‑2,8 4,5   10,1 ‑4,8
Proc. förändring 2004–2005   0,4 0,4 ‑5,3 1,3   5,2 4,2   3,2 ‑0,8
Proc. förändring 2005–2006   0,7 4,5 6,0 ‑0,6   46,8 17,8   3,3 1,4
Proc. förändring 2006–2007   0,8 1,4 2,2 0,6   3,9 1,1   5,5 2,0
Proc. förändring 2007–2008   0,8 1,8 21,5 ‑0,3   1,7 ‑0,3   5,2 3,5
Proc. förändring 2008–2009   0,9 2,3 13,9 ‑1,5   1,1 ‑13,4   ‑4,7 4,1
Proc. förändring 2009–2010   0,8 3,4 ‑5,5 0,5   ‑3,4 24,5   5,3 6,3
Proc. förändring 2010–2011   0,7 ‑3,3 0,7 ‑0,6   ‑2,4 4,8   ‑5,8 ‑1,3
Proc. förändring 2011–2012   0,8 1,3 5,6 2,2   6,8 1,1   6,3 0,0
Proc. förändring 2012–2013   0,9 0,4 ‑2,6 ‑1,7   12,4 ‑2,0   ‑9,2 7,3
Proc. förändring 2013–2014   1,1 1,2 3,4 ‑1,6   9,6 1,0   3,2 ‑3,0
Proc. förändring 2014–2015   1,1 0,0 ‑5,9 2,2   5,7 9,0   ‑1,5 ‑4,9
Proc. förändring 2015–2016   1,5 2,2 ‑3,5 0,1   21,4 ‑17,8   3,8 ‑2,4
Proc. förändring 2016–2017   1,3 ‑1,7 ‑3,6 1,1   ‑11,4 ‑0,6   ‑1,9 ‑0,7
Proc. förändring 2017–2018   1,1 0,4 10,8 0,2   ‑8,2 3,0   ‑2,9 2,7
Proc. förändring 2018–2019   1,0 ‑1,1 ‑17,0 ‑3,7   ‑12,7 1,6   ‑4,8 2,0
Proc. förändring 2019–2020   0,5 ‑1,3 ‑3,8 10,5   ‑28,7 2,6   ‑21,0 1,2
2018 (slutlig statistik)                      
okänt . . . . 248 ‑248 . . . . .
januari 10 129 020 8 778 9 378 37 8 803 575 12 234 4 458 7 776 3 888 3 456
februari 10 135 879 6 859 8 722 35 8 337 385 9 857 3 383 6 474 4 753 3 685
mars 10 143 506 7 627 10 077 33 9 437 640 10 572 3 585 6 987 4 565 3 740
april 10 152 551 9 045 10 227 43 7 797 2 430 10 050 3 435 6 615 4 810 3 623
maj 10 162 875 10 324 10 498 29 6 953 3 545 10 065 3 286 6 779 8 810 4 093
juni 10 172 751 9 876 10 154 34 6 663 3 491 10 622 4 237 6 385 14 114 4 021
juli 10 184 086 11 335 10 431 39 7 468 2 963 12 117 3 745 8 372 12 801 4 471
augusti 10 198 357 14 271 10 418 34 6 971 3 447 16 156 5 332 10 824 16 043 3 549
september 10 209 290 10 933 9 624 44 6 952 2 672 12 555 4 294 8 261 10 056 3 372
oktober 10 217 621 8 331 9 401 47 7 440 1 961 10 561 4 191 6 370 5 199 4 120
november 10 225 481 7 860 8 549 35 7 102 1 447 10 066 3 653 6 413 4 069 3 861
december 10 230 185 4 704 8 353 32 8 014 339 7 747 3 382 4 365 4 558 3 503
Summa   109 943 115 832 442 92 185 23 647 132 602 46 981 85 621 93 666 45 494
2019 (slutlig statistik)                      
okänt . . . . 262 ‑262 . . . . .
januari 10 242 296 12 111 9 620 41 8 372 1 248 11 858 4 293 7 565 3 323 3 278
februari 10 250 006 7 710 8 821 30 7 487 1 334 9 720 3 344 6 376 4 873 3 775
mars 10 258 037 8 031 9 811 36 7 791 2 020 9 528 3 517 6 011 4 716 4 034
april 10 265 728 7 691 10 064 29 7 373 2 691 8 249 3 249 5 000 4 593 4 083
maj 10 274 848 9 120 10 278 34 7 147 3 131 9 380 3 391 5 989 8 683 3 986
juni 10 283 376 8 528 10 014 31 6 634 3 380 9 231 4 083 5 148 14 000 3 505
juli 10 293 587 10 211 10 478 35 6 944 3 534 10 640 3 963 6 677 12 120 4 675
augusti 10 306 196 12 609 10 241 31 7 031 3 210 14 734 5 335 9 399 15 156 3 376
september 10 315 994 9 798 9 338 31 6 855 2 483 11 763 4 448 7 315 8 250 3 861
oktober 10 321 893 5 899 9 351 35 7 536 1 815 8 488 4 404 4 084 5 263 4 194
november 10 325 886 3 993 8 431 21 7 438 993 6 937 3 937 3 000 4 167 3 849
december 10 327 589 1 703 8 076 13 7 896 180 5 277 3 754 1 523 4 044 3 797
Summa   97 404 114 523 367 88 766 25 757 115 805 47 718 68 087 89 188 46 413
2020 (slutlig statistik)                      
okänt . . . . 254 ‑254 . . . . .
januari 10 336 343 8 754 9 677 26 8 348 1 329 8 953 4 446 4 507 3 382 3 629
februari 10 341 330 4 987 8 954 21 7 541 1 413 7 604 4 030 3 574 6 520 4 151
mars 10 345 470 4 140 9 646 37 8 557 1 089 6 962 3 911 3 051 3 387 4 248
april 10 346 162 692 9 713 36 10 555 ‑842 4 149 2 615 1 534 3 491 3 979
maj 10 348 998 2 836 10 408 22 8 921 1 487 4 144 2 795 1 349 6 622 3 797
juni 10 352 965 3 967 9 877 38 7 440 2 437 5 413 3 883 1 530 7 933 4 127
juli 10 360 826 7 861 10 119 28 7 080 3 039 8 913 4 091 4 822 8 910 4 150
augusti 10 371 197 10 371 9 959 35 6 968 2 991 12 192 4 812 7 380 11 499 3 318
september 10 377 885 6 688 9 323 29 6 772 2 551 9 103 4 966 4 137 6 616 4 096
oktober 10 382 090 4 205 9 174 34 7 281 1 893 6 805 4 493 2 312 5 661 4 317
november 10 382 275 185 8 194 19 8 220 ‑26 4 912 4 701 211 3 516 3 784
december 10 379 295 ‑2 980 8 033 28 10 187 ‑2 154 3 368 4 194 ‑826 2 890 3 386
Summa   51 706 113 077 353 98 124 14 953 82 518 48 937 33 581 70 427 46 982
2021 (preliminär statistik)                      
okänt . . . . 58 ‑58 . . . . .
januari 10 384 152 4 857 9 062 42 10 146 ‑1 084 4 721 4 168 553 2 316 2 600
februari 10 385 347 1 195 8 979 23 7 521 1 458 3 297 3 560 ‑263 3 095 3 827
Summa   6 052 18 041 65 17 725 316 8 018 7 728 290 5 411 6 427
Justeringar
28 februari 2021[1]
  5 446                  
Procentuell förändring
2020–2021[2]
    ‑3,2 38,3 9,8   ‑51,6 ‑8,8   ‑45,4 ‑17,4

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2021 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2020.

Kommentarer

Folkökningen under 2021 har till cirka 48 procent berott på invandringsöverskottet och cirka 52 procent på födelseöverskottet.

Folkökningen är summan av födelsenettot och invandringsnettot. I folkökningen för januari ingår dock även födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. Det är en justeringspost för den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel (inkluderar könsuppdelad statistik)

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se