Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik per månad 2017

Förändringar till och med 31 oktober 2017, slutlig statistik per år 1998–2016 och slutlig statistik per månad 2014–2016

År Månad

Folkmängd
vid perio-
dens slut
Folk-
ökning
Levande
födda
Död-
födda
Döda Födelse-
överskott
Invand-
ringar
Utvand-
ringar
Invand-
rings-
överskott
Nyblivna
gifta
Nyblivna
skilda
1998
8 854 322 6 697 89 028 321 93 271 ‑4 243 49 391 38 518 10 873 63 921 41 134
1999
8 861 426 7 104 88 173 325 94 726 ‑6 553 49 839 35 705 14 134 72 056 41 632
2000
8 882 792 21 366 90 441 339 93 461 ‑3 020 58 659 34 091 24 568 80 538 42 630
2001
8 909 128 26 336 91 466 337 93 752 ‑2 286 60 795 32 141 28 654 72 234 41 695
2002
8 940 788 31 660 95 815 339 95 009 806 64 087 33 009 31 078 76 412 42 251
2003
8 975 670 34 882 99 157 347 92 961 6 196 63 795 35 023 28 772 78 301 41 873
2004
9 011 392 35 722 100 928 318 90 532 10 396 62 028 36 586 25 442 86 235 39 847
2005
9 047 752 36 360 101 346 301 91 710 9 636 65 229 38 118 27 111 89 032 39 543
2006
9 113 257 65 505 105 913 319 91 177 14 736 95 750 44 908 50 842 91 999 40 110
2007
9 182 927 69 670 107 421 326 91 729 15 692 99 485 45 418 54 067 97 084 40 921
2008
9 256 347 73 420 109 301 396 91 449 17 852 101 171 45 294 55 877 102 171 42 336
2009
9 340 682 84 335 111 801 451 90 080 21 721 102 280 39 240 63 040 97 322 44 051
2010
9 415 570 74 888 115 641 426 90 487 25 154 98 801 48 853 49 948 102 494 46 806
2011
9 482 855 67 285 111 770 429 89 938 21 832 96 467 51 179 45 288 96 587 46 177
2012
9 555 893 73 038 113 177 453 91 938 21 239 103 059 51 747 51 312 102 685 46 193
2013
9 644 864 88 971 113 593 441 90 402 23 191 115 845 50 715 65 130 93 221 49 567
2014
9 747 355 102 491 114 907 456 88 976 25 931 126 966 51 237 75 729 96 169 48 079
2015
9 851 017 103 662 114 870 429 90 907 23 963 134 240 55 830 78 410 94 765 45 734
2016
9 995 153 144 136 117 425 414 90 982 26 443 163 005 45 878 117 127 98 397 44 640
Proc. förändring 1998–1999
  0,1 ‑1,0 1,2 1,6   0,9 ‑7,3   12,7 1,2
Proc. förändring 1999–2000
  0,2 2,6 4,3 ‑1,3   17,7 ‑4,5   11,8 2,4
Proc. förändring 2000–2001
  0,3 1,1 ‑0,6 0,3   3,6 ‑5,7   ‑10,3 ‑2,2
Proc. förändring 2001–2002
  0,4 4,8 0,6 1,3   5,4 2,7   5,8 1,3
Proc. förändring 2002–2003
  0,4 3,5 2,4 ‑2,2   ‑0,5 6,1   2,5 ‑0,9
Proc. förändring 2003–2004
  0,4 1,8 ‑8,4 ‑2,6   ‑2,8 4,5   10,1 ‑4,8
Proc. förändring 2004–2005
  0,4 0,4 ‑5,3 1,3   5,2 4,2   3,2 ‑0,8
Proc. förändring 2005–2006
  0,7 4,5 6,0 ‑0,6   46,8 17,8   3,3 1,4
Proc. förändring 2006–2007
  0,8 1,4 2,2 0,6   3,9 1,1   5,5 2,0
Proc. förändring 2007–2008
  0,8 1,8 21,5 ‑0,3   1,7 ‑0,3   5,2 3,5
Proc. förändring 2008–2009
  0,9 2,3 13,9 ‑1,5   1,1 ‑13,4   ‑4,7 4,1
Proc. förändring 2009–2010
  0,8 3,4 ‑5,5 0,5   ‑3,4 24,5   5,3 6,3
Proc. förändring 2010–2011
  0,7 ‑3,3 0,7 ‑0,6   ‑2,4 4,8   ‑5,8 ‑1,3
Proc. förändring 2011–2012
  0,8 1,3 5,6 2,2   6,8 1,1   6,3 0,0
Proc. förändring 2012–2013
  0,9 0,4 ‑2,6 ‑1,7   12,4 ‑2,0   ‑9,2 7,3
Proc. förändring 2013–2014
  1,1 1,2 3,4 ‑1,6   9,6 1,0   3,2 ‑3,0
Proc. förändring 2014–2015
  1,1 0,0 ‑5,9 2,2   5,7 9,0   ‑1,5 ‑4,9
Proc. förändring 2015–2016
  1,5 2,2 ‑3,5 0,1   21,4 ‑17,8   3,8 ‑2,4
2014 (slutlig statistik)
                     
okänt
. . . . 22 ‑22 . . . . .
januari
9 652 097 7 233 9 122 51 8 103 1 019 9 855 4 450 5 405 3 844 3 307
februari
9 658 856 6 759 8 804 34 7 407 1 397 8 852 3 490 5 362 4 878 4 225
mars
9 667 429 8 573 10 034 36 7 688 2 346 9 985 3 758 6 227 4 578 4 194
april
9 676 203 8 774 10 277 43 7 212 3 065 9 210 3 501 5 709 5 318 4 446
maj
9 685 327 9 124 10 319 39 7 387 2 932 9 530 3 338 6 192 10 275 4 079
juni
9 695 140 9 813 10 180 38 6 816 3 364 10 400 3 951 6 449 14 282 3 656
juli
9 706 435 11 295 10 560 51 7 383 3 177 11 940 3 822 8 118 13 265 4 591
augusti
9 718 578 12 143 10 095 25 7 195 2 900 14 573 5 330 9 243 16 508 3 454
september
9 729 609 11 031 9 641 34 6 990 2 651 13 148 4 768 8 380 8 169 3 856
oktober
9 738 314 8 705 9 304 32 7 453 1 851 11 175 4 321 6 854 5 863 4 451
november
9 743 676 5 362 8 403 37 7 252 1 151 9 364 5 153 4 211 4 521 3 929
december
9 747 355 3 679 8 168 36 8 068 100 8 934 5 355 3 579 4 668 3 891
 
  102 491 114 907 456 88 976 25 931 126 966 51 237 75 729 96 169 48 079
2015 (slutlig statistik)
                     
okänt
. . . . 91 ‑91 . . . . .
januari
9 754 424 7 069 9 460 34 8 665 795 10 166 5 090 5 076 4 040 2 883
februari
9 760 599 6 175 8 776 31 8 092 684 9 519 4 028 5 491 5 248 4 260
mars
9 767 699 7 100 9 501 41 8 666 835 10 597 4 332 6 265 4 100 4 197
april
9 775 796 8 097 9 982 32 7 731 2 251 9 750 3 904 5 846 4 787 3 945
maj
9 784 731 8 935 10 224 35 7 351 2 873 9 960 3 898 6 062 10 888 3 823
juni
9 793 819 9 088 9 981 37 6 846 3 135 10 881 4 928 5 953 12 598 3 877
juli
9 805 334 11 515 10 455 42 7 120 3 335 12 556 4 376 8 180 13 858 4 292
augusti
9 817 785 12 451 9 964 36 6 814 3 150 15 246 5 945 9 301 16 796 3 169
september
9 829 285 11 500 9 938 42 7 006 2 932 13 594 5 026 8 568 8 395 3 749
oktober
9 839 075 9 790 9 614 39 7 239 2 375 11 899 4 484 7 415 5 826 4 056
november
9 845 629 6 554 8 563 31 7 343 1 220 10 743 5 409 5 334 4 333 3 765
december
9 851 017 5 388 8 412 29 7 943 469 9 329 4 410 4 919 3 896 3 718
Summa
  103 662 114 870 429 90 907 23 963 134 240 55 830 78 410 94 765 45 734
2016 (slutlig statistik)
                     
okänt
. . . . 186 ‑186 . . . . .
januari
9 858 855 7 838 9 677 26 8 689 988 10 440 3 970 6 470 4 143 2 730
februari
9 866 737 7 882 9 349 28 7 811 1 538 9 871 3 527 6 344 4 921 4 113
mars
9 875 478 8 741 10 246 47 8 163 2 083 10 200 3 542 6 658 4 319 4 192
april
9 884 556 9 078 10 130 44 7 545 2 585 9 959 3 466 6 493 5 457 3 537
maj
9 895 480 10 924 10 758 34 7 134 3 624 10 793 3 493 7 300 9 308 4 048
juni
9 907 658 12 178 10 262 32 6 703 3 559 12 620 4 001 8 619 13 180 3 888
juli
9 923 112 15 454 10 455 38 7 231 3 224 15 684 3 454 12 230 16 674 3 899
augusti
9 940 861 17 749 10 121 30 7 157 2 964 20 033 5 248 14 785 15 736 3 396
september
9 955 528 14 667 10 020 29 6 871 3 149 16 048 4 530 11 518 9 315 3 729
oktober
9 968 464 12 936 9 365 32 7 484 1 881 15 112 4 057 11 055 6 285 3 695
november
9 983 331 14 867 8 537 29 7 550 987 17 182 3 302 13 880 4 073 3 732
december
9 995 153 11 822 8 505 45 8 458 47 15 063 3 288 11 775 4 986 3 681
Summa
  144 136 117 425 414 90 982 26 443 163 005 45 878 117 127 98 397 44 640
2017 (preliminär statistik)
                     
okänt
. . . . 178 ‑178 . . . . .
januari
10 008 229 13 076 9 491 30 9 280 211 14 147 3 880 10 267 4 030 3 334
februari
10 015 803 7 574 9 110 25 8 025 1 085 9 593 3 104 6 489 4 620 3 627
mars
10 024 699 8 896 9 997 34 8 248 1 749 10 588 3 441 7 147 4 393 4 139
april
10 033 113 8 414 9 945 33 7 731 2 214 9 332 3 132 6 200 5 446 3 598
maj
10 043 810 10 697 10 571 34 7 486 3 085 10 816 3 204 7 612 8 941 3 591
juni
10 054 230 10 420 9 895 33 6 834 3 061 11 068 3 709 7 359 12 616 3 614
juli
10 066 671 12 441 10 503 43 6 925 3 578 12 704 3 841 8 863 16 166 4 030
augusti
10 082 597 15 926 10 146 40 6 987 3 159 17 713 4 946 12 767 14 751 3 539
september
10 094 735 12 138 9 552 30 6 906 2 646 13 843 4 351 9 492 10 484 3 437
oktober
10 103 843 9 108 9 375 32 7 563 1 812 11 473 4 177 7 296 5 199 3 810
Summa
  108 690 98 585 334 76 163 22 422 121 277 37 785 83 492 86 646 36 719
Justeringar
31 oktober 2017[1]
  2 776                  
Procentuell förändring
2016–2017[2]
    ‑1,8 ‑1,8 1,6 ‑11,8 ‑7,3 ‑3,8 ‑8,7 ‑3,0 ‑1,4

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2017 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2016.

Kommentarer

Folkökningen under 2017 har till cirka 79 procent berott på invandringsöverskottet och cirka 21 procent på födelseöverskottet.

Folkökningen är summan av födelsenettot och invandringsnettot. I folkökningen för januari ingår dock även födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. Det är en justeringspost för den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-06

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för befolkningsstatistik

Adress
701 89 Örebro
E-post
befolkning@scb.se