Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2018

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20172018Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 008 233 10 129 136 120 903 1,21 8 894 0,09
Februari
10 015 812 10 135 994 120 182 1,20 6 858 0,07
Mars
10 024 713 10 143 625 118 912 1,19 7 631 0,08
April
10 033 127 10 152 641 119 514 1,19 9 016 0,09
Maj
10 043 819 10 162 671 118 852 1,18 10 030 0,10
Juni
10 054 240 10 171 524 117 284 1,17 8 853 0,09
Juli
10 066 683          
Augusti
10 082 645          
September
10 095 025          
Oktober
10 104 925          
November
10 113 441          
December
10 120 242          
Folkökning till och med juni 2018:
  51 282        
Folkökning samma period 2017:
  59 087        
 
  2017 2018      
Folkmängd vid periodens slut
  10 054 240 10 171 524      
Folkökning
  59 087 51 282      
Födelseöverskott
  11 201 10 999      
- Levande födda
  59 009 59 032      
- Döda
  47 808 48 033      
Invandringsöverskott
  45 110 39 579      
- Invandringar
  65 599 61 698      
- Utvandringar
  20 489 22 119      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  40 226 39 676      
- Skilda
  22 036 22 187      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-17

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se