Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2018

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20172018Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 008 233 10 129 052 120 819 1,21 8 810 0,09
Februari
10 015 812 10 135 912 120 100 1,20 6 860 0,07
Mars
10 024 713 10 143 541 118 828 1,19 7 629 0,08
April
10 033 127 10 152 589 119 462 1,19 9 048 0,09
Maj
10 043 819 10 162 903 119 084 1,19 10 314 0,10
Juni
10 054 240 10 172 776 118 536 1,18 9 873 0,10
Juli
10 066 683 10 184 100 117 417 1,17 11 324 0,11
Augusti
10 082 645 10 198 233 115 588 1,15 14 133 0,14
September
10 095 025 10 208 727 113 702 1,13 10 494 0,10
Oktober
10 104 925 10 215 250 110 325 1,09 6 523 0,06
November
10 113 441          
December
10 120 242          
Folkökning till och med oktober 2018:
  95 008        
Folkökning samma period 2017:
  109 772        
 
  2017 2018      
Folkmängd vid periodens slut
  10 104 925 10 215 250      
Folkökning
  109 772 95 008      
Födelseöverskott
  22 364 21 940      
- Levande födda
  98 595 98 917      
- Döda
  76 231 76 977      
Invandringsöverskott
  84 632 72 368      
- Invandringar
  122 625 112 159      
- Utvandringar
  37 993 39 791      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  87 418 84 097      
- Skilda
  37 050 37 934      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-07

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se