Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2018

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20172018Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 008 233 10 129 114 120 881 1,21 8 872 0,09
Februari
10 015 812 10 135 980 120 168 1,20 6 866 0,07
Mars
10 024 713 10 143 613 118 900 1,19 7 633 0,08
April
10 033 127 10 152 668 119 541 1,19 9 055 0,09
Maj
10 043 819 10 162 968 119 149 1,19 10 300 0,10
Juni
10 054 240 10 172 776 118 536 1,18 9 808 0,10
Juli
10 066 683 10 183 824 117 141 1,16 11 048 0,11
Augusti
10 082 645 10 196 177 113 532 1,13 12 353 0,12
September
10 095 025          
Oktober
10 104 925          
November
10 113 441          
December
10 120 242          
Folkökning till och med augusti 2018:
  75 935        
Folkökning samma period 2017:
  87 492        
 
  2017 2018      
Folkmängd vid periodens slut
  10 082 645 10 196 177      
Folkökning
  87 492 75 935      
Födelseöverskott
  17 928 17 367      
- Levande födda
  79 659 79 888      
- Döda
  61 731 62 521      
Invandringsöverskott
  66 788 57 858      
- Invandringar
  96 088 89 053      
- Utvandringar
  29 300 31 195      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  71 378 68 184      
- Skilda
  29 668 30 308      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-05

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se