Till innehåll på sidan

Preliminär befolkningsstatistik 2018

Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis

Månad20172018Folkökning jämfört
med samma period:
   året innanförra månaden
   antali %antali %
Januari
10 008 233 10 129 028 120 795 1,21 8 786 0,09
Februari
10 015 812 10 135 890 120 078 1,20 6 862 0,07
Mars
10 024 713 10 143 515 118 802 1,19 7 625 0,08
April
10 033 127 10 152 559 119 432 1,19 9 044 0,09
Maj
10 043 819 10 162 880 119 061 1,19 10 321 0,10
Juni
10 054 240 10 172 754 118 514 1,18 9 874 0,10
Juli
10 066 683 10 184 089 117 406 1,17 11 335 0,11
Augusti
10 082 645 10 198 308 115 663 1,15 14 219 0,14
September
10 095 025 10 209 122 114 097 1,13 10 814 0,11
Oktober
10 104 925 10 216 931 112 006 1,11 7 809 0,08
November
10 113 441 10 223 505 110 064 1,09 6 574 0,06
December
10 120 242          
Folkökning till och med november 2018:
  103 263        
Folkökning samma period 2017:
  118 288        
 
  2017 2018      
Folkmängd vid periodens slut
  10 113 441 10 223 505      
Folkökning
  118 288 103 263      
Födelseöverskott
  23 462 23 366      
- Levande födda
  107 175 107 469      
- Döda
  83 713 84 103      
Invandringsöverskott
  92 050 79 202      
- Invandringar
  133 903 122 653      
- Utvandringar
  41 853 43 451      
Civilståndsändringar:
           
- Gifta
  91 625 88 552      
- Skilda
  40 911 41 823      

1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.

2) Den preliminära statistiken för 2018 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2017.

Definitioner och förklaringar

Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-14

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se