Till innehåll på sidan

Andel personer med utländsk bakgrund, 2019 jämfört med 2018

Kommuner med högst andel personer med utländsk bakgrund, 2019 jämfört med 2018
KvinnorMänTotalt
RangKommunProcent (%)RangKommunProcent (%)RangKommunProcent (%)
20192018 2019201820192018 2019201820192018 20192018
1
(1)
Botkyrka
60,0
(59,1)
1
(1)
Botkyrka
60,5
(59,6)
1
(1)
Botkyrka
60,3
(59,3)
2
(2)
Haparanda
56,1
(56,6)
2
(2)
Södertälje
56,1
(54,7)
2
(2)
Södertälje
55,6
(54,3)
3
(3)
Södertälje
55,0
(53,9)
3
(4)
Malmö
47,7
(47,0)
3
(3)
Haparanda
51,8
(52,0)
4
(4)
Malmö
45,7
(45,0)
4
(3)
Haparanda
47,6
(47,7)
4
(4)
Malmö
46,7
(45,9)
5
(5)
Sigtuna
45,5
(44,1)
5
(5)
Sigtuna
47,0
(45,6)
5
(5)
Sigtuna
46,2
(44,9)
6
(7)
Järfälla
44,0
(42,6)
6
(6)
Burlöv
46,8
(45,5)
6
(6)
Burlöv
45,4
(44,3)
7
(6)
Burlöv
43,9
(43,1)
7
(7)
Järfälla
44,0
(42,4)
7
(7)
Järfälla
44,0
(42,5)
8
(8)
Sundbyberg
42,6
(41,4)
8
(8)
Sundbyberg
43,2
(42,1)
8
(8)
Sundbyberg
42,9
(41,8)
9
(9)
Upplands Väsby
42,4
(40,9)
9
(10)
Upplands Väsby
42,5
(40,7)
9
(9)
Upplands Väsby
42,5
(40,8)
10
(10)
Huddinge
41,0
(40,3)
10
(9)
Huddinge
41,5
(41,0)
10
(10)
Huddinge
41,3
(40,7)
Kommuner med lägst andel personer med utländsk bakgrund, 2019 jämfört med 2018
Kvinnor
Män
Totalt
Rang
Kommun
Procent (%)
Rang
Kommun
Procent (%)
Rang
Kommun
Procent (%)
2019
2018
 
2019
2018
2019
2018
 
2019
2018
2019
2018
 
2019
2018
1
(1)
Piteå
7,8
(7,6)
1
(1)
Piteå
7,8
(7,4)
1
(1)
Piteå
7,8
(7,5)
2
(2)
Rättvik
8,0
(7,9)
2
(3)
Öckerö
7,8
(7,7)
2
(2)
Rättvik
8,0
(7,9)
3
(4)
Öckerö
8,3
(8,2)
3
(2)
Dorotea
8,0
(7,6)
3
(3)
Öckerö
8,1
(7,9)
4
(3)
Lekeberg
8,4
(8,1)
4
(4)
Rättvik
8,0
(7,9)
4
(4)
Lekeberg
8,5
(8,0)
5
(7)
Hammarö
8,7
(8,7)
5
(6)
Säter
8,6
(8,0)
5
(9)
Dorotea
8,7
(9,0)
6
(5)
Söderköping
8,8
(8,4)
6
(5)
Lekeberg
8,6
(7,9)
6
(6)
Krokom
8,8
(8,7)
7
(6)
Gotland
8,9
(8,5)
7
(7)
Krokom
8,6
(8,6)
7
(11)
Hammarö
8,9
(9,1)
8
(8)
Krokom
9,1
(8,7)
8
(8)
Söderköping
9,1
(8,8)
8
(5)
Söderköping
8,9
(8,6)
9
(15)
Ånge
9,3
(9,7)
9
(17)
Hammarö
9,1
(9,5)
9
(7)
Säter
9,2
(8,7)
10
(9)
Kil
9,5
(9,1)
10
(9)
Åtvidaberg
9,2
(8,9)
10
(8)
Gotland
9,2
(8,8)

Definitioner och förklaringar

Personer med utländsk bakgrund är personer som är utrikes födda eller personer födda i Sverige som har två utrikes födda föräldrar.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se