Till innehåll på sidan

Sveriges befolkning efter födelseland/-region, medborgarskap och bakgrund, 31 december 2021

Födelseland/-region
Medborgarskap
Utländsk/svensk bakgrund
2021 Förändring
mellan 2020
och 2021
procent (%)
totalt
Medelålder 2021
  Folkmängd Därav Andel av
befolkningen
totalt
  Totalt Därav
    Kvinnor Män       Kvinnor Män
Hela befolkningen 10 452 326 5 191 619 5 260 707 100,0 0,7 41,6 42,4 40,7
Födelseregion                
Födda i Sverige 8 361 823 4 153 514 4 208 309 80,0 0,4 41,3 42,2 40,5
Utrikes födda 2 090 503 1 038 105 1 052 398 20,0 2,1 42,5 43,5 41,5
Medborgarskap                
Svenska medborgare 9 571 500 4 786 740 4 784 760 91,6 1,0 42,2 43,1 41,3
därav Födda i Sverige 8 279 297 4 113 491 4 165 806 79,2 0,4 41,6 42,5 40,8
därav Utrikes födda 1 292 203 673 249 618 954 12,4 5,2 45,9 47,0 44,7
Utländska medborgare 880 826 404 879 475 947 8,4 ‑2,7 34,7 34,7 34,7
därav Födda i Sverige 82 526 40 023 42 503 0,8 ‑4,7 12,4 11,9 12,9
därav Utrikes födda 798 300 364 856 433 444 7,6 ‑2,5 37,0 37,3 36,9
Utländsk/svensk bakgrund                
Svensk bakgrund 7 699 754 3 831 442 3 868 312 73,7 0,1 43,1 43,9 42,2
därav båda föräldrar födda i Sverige 6 894 414 3 436 366 3 458 048 66,0 ‑0,1 44,3 45,2 43,4
därav en inrikes och en utrikes född förälder 805 340 395 076 410 264 7,7 1,6 32,4 32,7 32,2
Utländsk bakgrund 2 752 572 1 360 177 1 392 395 26,3 2,5 37,3 38,2 36,5
därav utrikes födda 2 090 503 1 038 105 1 052 398 20,0 2,1 42,5 43,5 41,5
därav inrikes född med två utrikes födda föräldrar 662 069 322 072 339 997 6,3 3,6 21,0 21,1 21,0
Utrikes födda efter födelsevärldsdel                
Norden utom Sverige 221 614 126 571 95 043 2,1 ‑2,1 59,7 61,0 57,8
EU utom Norden 359 318 176 745 182 573 3,4 2,5 44,9 45,8 43,9
Europa utom EU och Norden 309 649 151 841 157 808 3,0 2,2 45,2 45,5 44,8
Afrika 244 803 115 891 128 912 2,3 3,3 35,9 35,5 36,2
Nordamerika 44 362 21 901 22 461 0,4 3,7 40,4 40,1 40,8
Sydamerika 77 282 40 064 37 218 0,7 2,6 45,9 46,8 45,0
Asien 820 127 398 644 421 483 7,8 2,7 37,6 38,4 36,8
Oceanien 6 634 2 384 4 250 0,1 1,7 37,5 35,6 38,5
Sovjetunionen 5 219 3 438 1 781 0,1 ‑1,5 59,8 61,3 56,9
Okänt 1 495 626 869 0,0 ‑0,1 33,1 33,7 32,7

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-22

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se