Till innehåll på sidan

Församlingsstatistik

Du kan få befolkningsstatistik per helår för församlingar i tre tabeller.
  • Folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd.
  • Befolkningsförändringar fördelat på kön.

(Befolkningsförändringar består av folkökning, födda, döda, inrikes flyttningar, in- och utvandring)

Tabellerna levereras med början vecka 10.

Pris: