Till innehåll på sidan

Månadsstatistik för befolkning per kommun

SCB har tidigare erbjudit möjligheten att beställa månadsstatistik för befolkningen i en specifik kommun och få det levererat via e-post. En stor del av den statistik som tidigare varit möjlig att beställa finns numera publicerad på SCB:s hemsida:  

Folkmängden per månad efter region, ålder och kön

Preliminär Befolkningsstatistik efter region och kön 

Eftersom statistiken numera publiceras kostnadsfritt är det inte längre möjligt att beställa utskick av statistiken. 

Hos befolkningsstatistiken publiceras även annan regional befolkningsstatistik kostnadsfritt. Det rör sig främst om statistik som avser folkmängd per den 31 december och befolkningsförändringar under ett kalenderår. 

Befolkningsstatistik

Kommande publiceringar går att nå via publiceringskalendern. Publicering sker klockan 09:30 utsatt dag.

Publiceringskalendern 

SCB erbjuder även annan statistik till kommuner i form av färdiga tabellpaket som går att beställa som bland annat kan användas till den regionala och kommunala planeringen.

Färdiga tabellpaket

Kontakt

Ann-Marie Persson

Telefon
010-479 63 38
E-post
ann-marie.persson@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se