Till innehåll på sidan

Månadsstatistik per kommun

Du kan få statistik för din kommun varje månad:

  • Folkmängd fördelad på kön och ålder
  • Folkökning
  • Födda
  • Döda
  • Flyttningar
  • Gifta
  • Skilda

Ungefär fem veckor efter varje månadsskifte levererar vi tabeller via e-post. Statistiken för mars, juni och december levereras dock 6–7 veckor efter respektive månadsskifte.

Tabellerna kostar 1 400 kronor per månad, alternativt 4 500 kronor för ett helt år (moms tillkommer).

Folkmängdstabell

Avser folkmängd med 5–7 veckors eftersläpning med fördelning på kön och ålder i ettårsklasser (inkl. total)

Befolkningsförändringstabell

Avser befolkningsförändringar med 5–7 veckors eftersläpning. Aviseringar från Skatteverket kan komma in efter att tabellen producerats, varför siffrorna kan förändras senare under året. De måste därför ses som preliminära.