Till innehåll på sidan

Redovisning av befolkningsstatistiken

Statistik om Sveriges befolkning redovisas varje månad, kvartal, halvår och helår.

Befolkningsstatistiken redovisas i tre undergrupper:

  1. Folkmängd efter bland annat kön, ålder, civilstånd, medborgarskap och födelseland
  2. Befolkningsförändringar, bland annat flyttningar, födda, döda
  3. Befolkningsframskrivningar (prognos).