Till innehåll på sidan

Statistik om invandring – frågor och svar

Vi på SCB får en hel del frågor om hur asylsökande påverkar statistiken över folkmängden i Sverige. Vilka räknas in i statistiken över befolkningen och vilka gör det inte? Därför ger vi här svar på vanliga frågor om hur befolkningsstatistiken fungerar.

Vilka är det som ingår i befolkningsstatistiken?

I folkmängden som vi på SCB publicerar ingår personer som är folkbokförda i landet.
För att den som flyttar till Sverige ska bli folkbokförd ska personen ha för avsikt och rätt att stanna i Sverige i minst ett år.

  • För personer som inte är medborgare i ett EU-land innebär det att det krävs ett uppehållstillstånd som gäller minst 12 månader för att bli folkbokförd.
  • EU/EES-medborgare behöver uppehållsrätt i Sverige vilket den har som arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning.
  • De nordiska länderna har en överenskommelse om fri rörlighet, vilket innebär att en medborgare från de nordiska länderna har rätt att folkbokföra sig i Sverige.

När räknas de som söker asyl in i befolkningen?

De som söker asyl blir folkbokförda om och när de får uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Hur lång tid det dröjer att få uppehållstillstånd beror på handläggningstiden hos Migrationsverket. Till det tillkommer även en handläggningstid på Skatteverket.

Var hittar jag uppgifter om antalet asylsökande?

Aktuell statistik över asylsökande hittar du på Migrationsverkets webbplats samt i SCB:s statistikdatabas.

Migrationsverket

I SCB:s databas publiceras varje månad uppgifter om asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Där kan du se hur många som ansöker om asyl i Sverige efter kön och medborgarskap.

Asylsökande

Ensamkommande flyktingbarn

Vad är massflyktsdirektivet?

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Europeiska unionen (EU) beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina utan individuell prövning ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt.

Syftet med massflyktsdirektivet är att avlasta asylsystemet. De som omfattas av massflyktsdirektivet ska därför i första hand ansöka om denna typ av uppehållstillstånd. De som även ansöker om asyl kommer att få vänta på att få sin asylansökan prövad då Migrationsverket kommer prioritera att snabbt bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Statistik över ukrainska medborgare som ansökt om asyl i Sverige redovisas i denna tabell:

Asylsökande efter medborgarskapsland, period och år

Vem omfattas av massflyktsdirektivet?

  1. ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022.
  2. statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24 februari 2022. De ska ha varit lagligen bosatta i Ukraina.
  3. familjemedlemmar till ovanstående personer.

Hur länge gäller uppehållstillstånd som beviljats enligt massflyktsdirektivet?

Uppehållstillståndet gäller från det datum beslutet om att bevilja tillståndet tas till och med den 4 mars 2023. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska i regel inte bli folkbokförda och ingå i den officiella befolkningsstatistiken.

Mer information om massflyktsdirektivet finns att läsa på Migrationsverkets webbplats.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Information om massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Uppehållstillståndets längd för personer som omfattas av 21 kap. utlänningslagen (RS/003/2022, Migrationsverket)

Hur räknas de som stannar i landet trots att de inte har fått uppehållstillstånd?

Papperslösa invandrare ingår inte i befolkningen. Detta gäller oavsett om de är utom-europeiska medborgare som har fått avslag på sin asylansökan eller EU/EES-medborgare som bor i landet längre tid än tre månader utan uppehållsrätt.

Hur vet man vilka som har utvandrat från Sverige?

Personer som flyttar från Sverige och har för avsikt att bo utomlands längre än 12 månader ska meddela sin flytt till Skatteverket. Då räknas de som utvandrade. Detta gäller såväl svenska som utländska medborgare.

Skatteverket gör regelbundna kontroller på personer som är folkbokförda men som saknar registrerade händelser och avregistrerar de som antas ha utvandrat.

De nordiska länderna har ett samarbete, vilket innebär att en person som folkbokför sig i ett annat nordiskt land automatiskt avregistreras från folkbokföringen i Sverige. På det sättet undviks dubbelregistrering.

Mer information

Här hittar du statistik om invandring och utvandring

Antalet in- och utvandringar efter medborgarskap de senaste två åren.

Här hittar du information om SCB:s befolkningsframskrivningar