Till innehåll på sidan

Hushålls- och bostadsräkning, Census

En hushålls- och bostadsräkning, även kallad Census, innebär att samla in uppgifter om hushåll, boende och bostäder i ett land vid en given tidpunkt.

Hitta på sidan

Resultat

Artiklar

Sängkläder vädras på en villabalkong
Villa vanligaste boendeformen

2014-03-04

Hälften av Sveriges befolkning bor i ett ägt småhus. Av familjer med barn i skolåldern bor 70 procent i ägt småhus. Hur vi bor styrs förutom av hushållets storlek och ekonomi även av ålder och geografi.

Hushåll och ekonomi, Fastigheter, Familjer, Regionalt

Del av flerbostadshus
Ovanligt bo i bostadsrätt i glesbygd

2014-03-04

I 13 av landets kommuner, bland annat Nordanstig, Pajala och Dorotea, bor ingen i bostadsrätt i flerbostadshus. Det visar den nya boendestatistiken.

Fastigheter, Regionalt, Kartor, Glesbygd

Kvinna och man läser morgontidning i sängen
Två personer i snitthushållet

2014-03-04

Hela 70 procent av Sveriges hushåll består av en eller två personer. Om vi lever själva eller ihop med andra är starkt kopplat till ålder och det är vanligt att man både börjar och avslutar sitt vuxna liv som ensamboende. Det framgår av den nya, registerbaserade hushållsstatistiken.

Hushåll och ekonomi, Familjer

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0103