Till innehåll på sidan

Fakta om Hushålls- och bostadsräkning, Census

Vad är en hushålls- och bostadsräkning?

En hushålls- och bostadsräkning, även kallad Census, innebär att samla in uppgifter om hushåll, boende och bostäder i ett land vid en given tidpunkt.

Varför ska man göra en hushålls- och bostadsräkning?

EU har slagit fast att alla medlemsländer ska genomföra en hushålls- och bostadsräkning för år 2011.

Statistik om hushåll, boende och bostäder är en av de grundläggande kunskaperna som behövs om ett samhälle. Det gäller på såväl internationell som nationell och regional nivå.

Vad används uppgifterna till?

Främst används uppgifterna för att göra jämförelser mellan länder och regioner inom EU, men även som faktaunderlag på nationell och regional nivå vid planering av viktiga samhällsfunktioner som exempelvis bostadsbyggande, daghem, skolor eller sjukvård. Uppgifterna används också i forskningen.

Hur genomförs en hushålls- och bostadsräkning?

Den svenska hushålls- och bostadsräkningen som nu genomförts, baseras helt på uppgifter från olika register. Tidigare har folk- och bostadsräkningarna genomförts med hjälp av frågeblanketter som hela befolkningen fått svara på. I övriga Europa varierar sättet att genomföra en hushålls- och bostadsräkning på; alltifrån frågeblanketter som hela befolkningen fått svara på till helt registerbaserade undersökningar.

Här presenteras resultaten

Hur resultaten från Census ska publiceras är bestämt av EU, och alla medlemsländer ska leverera likadana tabeller.

Mer om hushålls- och bostadsräkning

Metoder