Till innehåll på sidan

Folk- och bostadsräkningar förr och nu

Regelbundna folkräkningar har genomförts i Sverige sedan mitten av 1700-talet och bostadsräkningar sedan 1910-talet. Från år 1960 har räkningarna samordnats i så kallade folk- och bostadsräkningar.

Den senaste folk- och bostadsräkningen i Sverige genomfördes 1990. Då gjordes den med hjälp av frågeblanketter till hela befolkningen i kombination med uppgifter inhämtade från olika register.

Den stora förändringen jämfört med tidigare är att den hushålls- och bostadsräkning som nu har genomförts helt har baserats på uppgifter från register. Enskilda personer och fastighetsägare har inte behövt fylla i någon frågeblankett, och kommunerna behöver inte hantera alla blanketter. Det blir både enklare och billigare.

Det som gör detta möjligt är att det idag finns ett lägenhetsregister, och att personer som bor i flerbostadshus är folkbokförda på lägenheten. För personer som bor i småhus har det inte skett någon förändring.

Lantmäteriet har ansvar för lägenhetsregistret och Skatteverket för arbetet med folkbokföring på lägenhet. Kommunerna har som uppgift att registrera förändringar i lägenhetsregistret.