Till innehåll på sidan

Befolkningsframskrivningar

Nästa publicering: 2018-04-26

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder och, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.

Statistiknyheter

Sveriges framtida befolkning 2017–2060

2017-04-12

Sveriges befolkning passerade nyligen tio miljoner. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva miljoner. Sedan 2014 har befolkningen ökat med mer än 100 000 per år, och enligt prognosen kommer befolkningen fortsätta öka med över 100 000 per år fram till år 2024.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Sveriges framtida befolkning 2017–2060 SM 2017-04-12
Sveriges framtida befolkning 2016–2060 Rapport 2016-04-13
Sveriges framtida befolkning 2015–2060 Rapport 2015-05-19
Sveriges framtida befolkning 2014–2060 SM 2014-04-15
Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund Rapport 2014-02-14
Sveriges framtida befolkning 2013–2060 SM 2013-04-17
The future population of Sweden 2012–2060 Rapport 2012-09-12
Sveriges framtida befolkning 2012–2060 Rapport 2012-05-22
Modell för att skatta återutvandring efter grund för bosättning Rapport 2012-02-06
Betydelsen av tid i Sverige för fruktsamheten Rapport 2012-02-06
Återutvandring efter tid i Sverige Rapport 2011-09-16
Sveriges framtida befolkning 2011–2060 SM 2011-04-15
Sveriges framtida befolkning 2010–2060 SM 2010-04-15
Model to forecast the re-immigration of Swedish-born persons Rapport 2010-02-12
The future population of Sweden 2009–2060 Rapport 2009-09-25
Modell för att prognostisera återinvandringen av Sverigefödda Rapport 2009-09-11
Sveriges framtida befolkning 2009–2060 Rapport 2009-05-13
The future population of Sweden 2006–2050 Rapport 2008-07-21
Sveriges framtida befolkning 2008–2050 SM 2008-05-29
Sveriges framtida befolkning 2007–2050 SM 2007-06-15
Sveriges framtida befolkning 2006–2050 Rapport 2006-05-30
Befolkningsutvecklingen i kommungrupper och påverkan på fruktsamheten Rapport 2006-03-10
Fruktsamhetsmodellen beskrivning av beräkningarna av antalet födda Rapport 2005-12-19
SCB:s modell för befolkningsprognoser Rapport 2005-05-26
Sveriges framtida befolkning 2005–2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB SM 2005-05-18
Sveriges framtida befolkning 2004–2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB SM 2004-05-10
Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund Rapport 2003-05-22
Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 Rapport 2003-05-22
Sveriges framtida befolkning 2002–2050 SM 2002-05-22

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0401