Till innehåll på sidan

Befolkningsframskrivningar

Nästa publicering: 2019-04-12

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder och, kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.

Statistiknyheter

Sveriges framtida befolkning 2018–2070

2018-04-26

År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Enligt SCB:s senaste framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19–64 år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Sveriges framtida befolkning 2018–2070 Rapport 2018-04-26
Sveriges framtida befolkning 2017–2060 SM 2017-04-12
Sveriges framtida befolkning 2016–2060 Rapport 2016-04-13
Sveriges framtida befolkning 2015–2060 Rapport 2015-05-19
Sveriges framtida befolkning 2014–2060 SM 2014-04-15
Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund Rapport 2014-02-14
Sveriges framtida befolkning 2013–2060 SM 2013-04-17
The future population of Sweden 2012–2060 Rapport 2012-09-12
Sveriges framtida befolkning 2012–2060 Rapport 2012-05-22
Modell för att skatta återutvandring efter grund för bosättning Rapport 2012-02-06
Betydelsen av tid i Sverige för fruktsamheten Rapport 2012-02-06
Återutvandring efter tid i Sverige Rapport 2011-09-16
Sveriges framtida befolkning 2011–2060 SM 2011-04-15
Sveriges framtida befolkning 2010–2060 SM 2010-04-15
Model to forecast the re-immigration of Swedish-born persons Rapport 2010-02-12
The future population of Sweden 2009–2060 Rapport 2009-09-25
Modell för att prognostisera återinvandringen av Sverigefödda Rapport 2009-09-11
Sveriges framtida befolkning 2009–2060 Rapport 2009-05-13
The future population of Sweden 2006–2050 Rapport 2008-07-21
Sveriges framtida befolkning 2008–2050 SM 2008-05-29
Sveriges framtida befolkning 2007–2050 SM 2007-06-15
Sveriges framtida befolkning 2006–2050 Rapport 2006-05-30
Befolkningsutvecklingen i kommungrupper och påverkan på fruktsamheten Rapport 2006-03-10
Fruktsamhetsmodellen beskrivning av beräkningarna av antalet födda Rapport 2005-12-19
SCB:s modell för befolkningsprognoser Rapport 2005-05-26
Sveriges framtida befolkning 2005–2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB SM 2005-05-18
Sveriges framtida befolkning 2004–2050. Reviderad befolkningsprognos från SCB SM 2004-05-10
Sveriges framtida befolkning – Befolkningsframskrivning för åren 2003–2050 Rapport 2003-05-22
Sveriges framtida befolkning 2003–2020. Svensk och utländsk bakgrund Rapport 2003-05-22
Sveriges framtida befolkning 2002–2050 SM 2002-05-22

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0401