Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2018–2070

I huvudrapporten, hela publikationen, redovisas resultaten och de antaganden om barnafödande, dödlighet och migration som ligger till grund för framskrivningen.

Rapporten kompletteras med bakgrundsanalyser som publiceras i Bilagor till Sveriges framtida befolkning 2018–2070 (pdf).

PDF:
Hela publikationen (3189kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-be51br1801_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-04-26
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se