Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2017–2070:

Störst folkökning att vänta bland de äldsta

Statistiknyhet från SCB 2018-04-26 9.30

År 2028, om tio år, beräknas Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Enligt SCB:s senaste framskrivning kommer det då att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19–64 år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag. Allra mest, procentuellt sett, ökar de som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent.

De senaste åren har befolkningsökningen varit snabb. I början av 2017 passerade Sveriges folkmängd 10 miljoner och enligt framskrivningen av Sveriges befolkning som SCB publicerar idag kommer 11-miljonersstrecket passeras om 10 år under 2028. Därefter beräknas det dröja ytterligare drygt 20 år innan folkmängden i början av 2050-talet passerar 12 miljoner. I slutet av framskrivningsperioden, år 2070, beräknas folkmängden vara nära 13 miljoner.

Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om hur barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen kommer att utvecklas.

År 2028 beräknas att:

• 126 800 barn föds, vilket är 11 000 fler än det föddes år 2017. Av dem har en tredjedel en utrikes född mamma, en något högre andel än idag.

• 112 000 invandrar vilket är 32 000 färre än 2017. Av dem är 15 000 personer födda i Sverige som återvänder och 97 000 födda utomlands.

• 76 000 utvandrar vilket är 30 000 fler än 2017. Av dem är 22 000 födda i Sverige och 54 000 födda utomlands.

• 100 000 avlider, det är 8 000 fler än vad som avled 2017. Av dem är, precis som idag, över en fjärdedel 90 år eller äldre.

Utvecklingen i olika åldersgrupper

Antalet barn förväntas öka

Enligt beräkningarna i framskrivningen kommer det om tio år att vara 40 000 fler barn i förskoleåldern, 1–5 år och 107 000 fler i skolåldrarna, 6–15 år.

Ungdomar i gymnasieåldern ökar

Det förväntas vara 73 000 fler ungdomar i åldern 16–18 år än idag, det är en ökning med 22 procent. Ökningen beror främst på att de små kullarna födda runt år 2000 ersätts av större kullar födda runt år 2010.

De unga vuxna, i åldrarna 19–24, år ökar

Unga vuxna ökar nästan lika mycket i antal som ungdomar i gymnasieåldern, och beräknas vara 64 000 fler än idag. Det motsvarar en ökning med 9 procent.

25–64-åringarna ökar, utrikes födda står för hela ökningen

Antalet i de mest förvärvsaktiva åldrarna, 25–64 år, beräknas vara 336 000 fler än idag. De som är födda i Sverige i denna åldersgrupp minskar i antal, de blir 69 000 färre. Idag är 24 procent i dessa åldrar födda utomlands. Enligt framskrivningen kommer 30 procent i åldrarna 25–64 år vara födda utomlands år 2028.

Minst ökning bland 65–79-åringar

65–79-åringar beräknas vara 55 000 fler år 2028. De i dessa åldrar som är födda i Sverige kommer att vara färre om tio år än idag. Det beror på att de stora kullarna födda på 1940-talet ersätts av de mindre kullarna födda på 1950-talet.

50 procent fler 80 år och äldre

När kullarna födda på 1940-talet fyller 80 år ökar denna åldersklass i antal. År 2017 är de drygt en halv miljon, de förväntas att vara 255 000 fler om tio år. Det är en ökning med 50 procent. Förutom att det är stora födelsekullar som är i denna åldersklass bidrar också den ökande livslängden till att antalet ökar. Mäns livslängd ökar snabbare än kvinnors och det blir tydligt i åldersgruppen 80 år och äldre. Idag är det 65 män per 100 kvinnor bland personer som är 80 år och äldre, om tio år är det 78 män per 100 kvinnor.

Inte lika stor folkökning som tidigare beräknats

Senast SCB publicerade en framskrivning av befolkningen liknande denna var för tre år sedan, 2015. Enligt de beräkningarna skulle befolkningen passera 11 miljoner redan år 2025 och folkmängden om 40 år skulle vara en halv miljon större än vad som nu beräknas.

Det är fram¬förallt barnafödandet för kvinnor födda i Sverige som antas vara lägre de närmaste åren än vad som tidigare antagits. Det beror på att nedgången i barnafödande bland Sverigefödda kvinnor, som började år 2011, har fortsatt och varit större än vad som antogs i framskrivningen år 2015.

I de flesta åldrar har de senaste årens utveckling av dödstalen visat en mindre dödlighetsnedgång än tidigare. Det gör att livslängden i denna framskrivning inte ökar i samma takt som tidigare antagits.

Fler förväntas också utvandra än vad tidigare antagits. Det beror nästan uteslutande på att antalet utrikes födda som antas utvandra förväntas vara fler jämfört med föregående framskrivning.

Antalet som invandrar är svårast att förutse och styrs till viss del av lagar och regler. Det är framförallt åren 2015–2018 som det tidigare antogs att fler skulle invandra än vad som observerats. Sedan 2015 har det bland annat införts gränskontroller både i Sverige och Europa som har inneburit en minskad flyktinginvandring.

Definitioner och förklaringar

Befolkningsframskrivningen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått ett uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se