Till innehåll på sidan

Andel kvarlevande efter kön, ålder och födelseår. Födda 1919 och framskrivning födda 2019

Andel kvarlevande efter kön, ålder och födelseår. Födda 1919 och framskrivning födda 2019

Kommentarer

Andelen som lever vidare till högre åldrar har ökat påtagligt sedan 1910-talet. Det visas här med en jämförelse av de som föddes 1919 och de som föds 2019. Av de som föddes 1919 avled knappt 6 procent av flickorna och nästan 7 procent av pojkarna under det första levnadsåret. Det kan jämföras med 0,2 procent för de födda 2019. Hälften av kvinnorna som föddes 1919 var i livet vid 82 års ålder, en ålder som de nådde år 2001. Bland männen födda 1919 levde hälften till nästan 75 års ålder. Andelen som är kvarlevande vid 100 års ålder, 100-åringarna år 2019, beräknas till cirka 1,7 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen.

Beräkningar i framskrivningen pekar på att av de flickor och pojkar som föds 2019 förväntas hälften av flickorna vara kvar i livet till nästan 94 års ålder och hälften av männen till drygt 92 års ålder. Ungefär 11 procent av kvinnorna och knappt 7 procent av männen väntas leva i minst 100 år.

För dem som föddes 1919 var skillnaden mellan könen relativt stor. Den ålder där hälften var kvar i livet var drygt 7 år högre för kvinnor än för män. Skillnaden för de som föds 2019 förväntas bli mindre än 2 år.

När två födelsekohorter med 100 års mellanrum jämförs blir skillnaderna i andel kvarlevande till olika åldrar stora. Den återstående medellivslängden för födda 1919 beräknas bli 72,2 år för kvinnor och 65,8 år för män. I framskrivningen för födda 2019 beräknas den till 91,3 år för kvinnor och 89,2 år för män. Det är viktigt att vara medveten om att beräkningen för personer födda 2019 är en framskrivning som sträcker sig 100 år in i framtiden för de högsta åldrarna. År 2018 var andelen kvarlevande till 64 års ålder (kvinnor) respektive 61 års ålder (män) samma som den var för det första levnadsåret för kvinnor födda 1919.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-04-12

Har du frågor om statistiken?