Till innehåll på sidan

Befolkning 2000−2016 och prognos 2017−2060 efter inrikes och utrikes födda

Diagram

Kommentarer

Invandringen ger ett betydande tillskott till Sveriges befolkning. Ända sedan 1930-talet har Sverige, med undantag för några år i början på 1970-talet, haft ett invandringsöverskott, det vill säga fler invandrare än utvandrare. År 2016 uppgick andelen av den svenska befolkningen som var födda i något annat land till 18 procent. Den andelen har fördubblats sedan början av 1970-talet och antas i prognosen uppgå till 22 procent år 2060.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?