Till innehåll på sidan

Födda och döda 1960−2016 och prognos 2017−2060

Diagram

Kommentarer

I Sverige har antalet födda barn varierat kraftigt över tid. År 1990 föddes jämförelsevis många barn, 124 000, medan 1999 är exempel på ett år med litet antal nyfödda, 88 000. Faktum är att det i Sverige inte fötts så få barn som 1999 sedan 1820-talet. På 2000-talet har barnafödandet ökat och 2016 fick Sverige ett tillskott med drygt 117 000 nyfödda barn.

Som en följd av befolkningens åldersstruktur beräknas antalet födda vara stort i början av 2020-talet. Då är det dags för de stora kullarna födda runt 1990 att få barn. En ny puckel återfinns omkring 30 år senare, då är det dags för nittiotalisterna att få barnbarn. Enligt prognosen kommer antalet födda barn att öka under de närmast kommande åren.

Det är inte lika stora variationer i antalet döda som i antalet födda. Att antalet döda ökar från 2020 beror inte på att dödsriskerna blir högre utan att ett stort antal personer som är födda på 1940-talet då kommer upp i de åldrar då många avlider.

Antalet födda har överstigit antalet döda de allra flesta år. Undantaget är åren 1997‑2001 då det avled fler än det föddes. Under hela prognosperioden beräknas det vara fler som föds än som avlider.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-12

Har du frågor om statistiken?