Till innehåll på sidan

Demografisk analys

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Statistiknyheter

Kohortdödligheten i Sverige. Dödlighetsutvecklingen fram till 2019

2020-06-23

Kvinnor födda 1920 blev i genomsnitt 73 år, vilket är en ökning med 24 år jämfört med kvinnor födda 1865 som i genomsnitt blev 49 år. För män var ökningen mellan dessa födelseår 20 år, från 46 till 66 år.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kohortdödligheten i Sverige. Dödlighetsutvecklingen fram till 2019 Rapport 2020-06-23
Migration, barnafödande och dödlighet - Födda 1970-2018 efter föräldrarnas födelseland. Korrigerad 2020-09-15 Rapport 2020-03-05
Utan barn – Skillnader i barnlöshet mellan kvinnor och män i olika grupper Rapport 2020-02-21
Ensam, med partner eller kompisboende. Vad säger hushållsregistret? Rapport 2019-10-29
Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige Rapport 2018-11-20
Tid mellan barnen – Hur lång tid väntar föräldrar innan de får sitt andra barn? Rapport 2017-11-17
Barn eller inte? Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009 Rapport 2017-06-21
Livslängden i Sverige 2011–2015. Livslängdstabeller för riket och länen Rapport 2016-11-29
Enbarnsmammor i olika generationer Rapport 2016-06-30
Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper Rapport 2016-05-27
Från Finland till Afghanistan – invandring och utvandring för födda i olika länder sedan 1970 Rapport 2016-02-29
Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975–2013 Rapport 2015-06-25
På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Rapport 2015-06-24
Kärlek över gränserna – migration och familjebildning Rapport 2015-03-26
Utrikes föddas barnafödande – före och efter invandring Rapport 2014-12-18
Yrke och dödlighet 2008–2012 Rapport 2014-09-23
Generationer genom livet – en demografisk beskrivning av födda under 1900-talet Rapport 2014-05-12
Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och försörjning efter en separation Rapport 2014-02-21
Barnafödande i nya relationer Rapport 2013-03-07
Barn, föräldrar och separationer – Utvecklingen under 2000-talet Rapport 2013-02-05
Visa äldre rapporter (216)

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0701