Till innehåll på sidan

Demografisk analys

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Statistiknyheter

Demokratisk analys: Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige

2018-11-20

I Sverige påverkar utbildningsnivå och födelseland våra liv inom områden som familj, boende och hälsa. Vuxna utrikes födda är till exempel oftare trångbodda och personer med eftergymnasial utbildning har högre livslängd och bättre hälsa.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Skilda världar? – Det demografiskt delade Sverige Rapport 2018-11-20
Tid mellan barnen – Hur lång tid väntar föräldrar innan de får sitt andra barn? Rapport 2017-11-17
Demografiska rapporter 2017:1 Barn eller inte? Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009 Rapport 2017-06-22
Livslängden i Sverige 2011–2015. Livslängdstabeller för riket och länen Rapport 2016-11-29
Enbarnsmammor i olika generationer Rapport 2016-06-30
Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper Rapport 2016-05-27
Från Finland till Afghanistan – invandring och utvandring för födda i olika länder sedan 1970 Rapport 2016-02-29
Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975–2013 Rapport 2015-06-25
På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Rapport 2015-06-24
Kärlek över gränserna – migration och familjebildning Rapport 2015-03-26
Utrikes föddas barnafödande – före och efter invandring Rapport 2014-12-18
Yrke och dödlighet 2008–2012 Rapport 2014-09-23
Generationer genom livet – en demografisk beskrivning av födda under 1900-talet Rapport 2014-05-12
Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och försörjning efter en separation Rapport 2014-02-21
Barnafödande i nya relationer Rapport 2013-03-07
Barn, föräldrar och separationer – Utvecklingen under 2000-talet Rapport 2013-02-05
Kvarboende, flyttningar och dödlighet Rapport 2012-12-19
Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Rapport 2012-03-30
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 2:a halvåret 2011 Rapport 2012-03-01
Olika generationers barnafödande Rapport 2011-12-16
Livslängden i Sverige 2001–2010, Livslängdstabeller för riket och länen Rapport 2011-10-20
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 2:a halvåret 2010, 1:a halvåret 2011 Rapport 2011-10-17
Tredje barnet – en ny trend? Rapport 2011-06-22
Cohort mortality in Sweden – Mortality statistics since 1861 Rapport 2011-03-15
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 1:a halvåret 2010 Rapport 2011-03-01
Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag, 2:a halvåret 2009 Rapport 2011-01-11
Födda i Sverige – ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Korrigerad 2010-11-12 Rapport 2010-05-26
Kohortdödligheten i Sverige – Dödlighetsutvecklingen sedan 1861 Rapport 2010-03-15
Barn eller inte? Rapport 2009-10-29
Ungdomars flytt hemifrån Rapport 2008-12-03
Invandrares flyttmönster Rapport 2008-11-26
Anhöriginvandrare och deras familjer Rapport 2008-11-26
Barnafödande bland inrikes och utrikes födda Rapport 2008-11-03
Arbete och barnafödande – Jämförelser mellan inrikes och utrikes födda Rapport 2008-10-03
Barn och deras familjer 2006 Rapport 2007-12-07
Föräldraledighet och arbetslivskarriär. En studie om mammors olika vägar i arbetslivet. Rapport 2007-06-15
Livslängden i Sverige 2001–2005 Rapport 2007-02-28
Barn, boendesegregation och skolresultat Rapport 2007-02-21
Barn och deras familjer 2005 Rapport 2006-11-30
Äldres omsorgsbehov och närhet till anhöriga Rapport 2006-03-21
Bostaden, storstaden och barnfamiljen Rapport 2005-12-21
Från folkökning till folkminskning. Befolkningsutvecklingen i världen 1950 till 2050 Rapport 2005-12-21
Familjens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden Rapport 2005-12-15
Barn och deras familjer 2004 Rapport 2005-12-02
Children and their Families 2002 Rapport 2005-03-04
Efterkrigstidens invandring och utvandring Rapport 2005-02-03
Dödlighet efter utbildning, boende och civilstånd. Perioden 1986–2003 Rapport 2005-01-28
Barn och deras familjer 2003 Rapport 2004-12-01
Vad påverkar sjukskrivningarna? Rapport 2004-05-10
Barnens tid med föräldrarna Rapport 2004-05-05
Barn och deras familjer 2002 Rapport 2004-02-04
Flyttströmmar i Sverige 1999–2001 Rapport 2003-12-01
Befolkningsåret 2002 Rapport 2003-05-22
Arbetslöshet och barnafödande Rapport 2003-05-21
Barn och deras familjer 2001, del 1 och 2 Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, Del 2 Text och diagram Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, Del 1 Tabeller Rapport 2003-03-10
Arbetskraftsinvandring - en lösning på försörjningsbördan? Rapport 2002-10-31
Mammor och pappor. Om kvinnors och mäns föräldraskap 2001 Rapport 2002-10-30
Hur många barn får jag när jag blir stor? Rapport 2002-08-15
Befolkningsåret 2001 Rapport 2002-05-24
Livslängd, hälsa och sysselsättning Rapport 2002-04-03
Barn och deras familjer 2000 Rapport 2002-02-18
Barnens del av kakan Rapport 2002-02-08
Livslängden i Sverige 1991–2000 Rapport 2002-02-07
Arbetsmarknadsstatus och fruktsamhet Rapport 2001-12-17
Varför föds det så få barn? Rapport 2001-03-21
Barn och deras familjer 1999 Rapport 2001-01-04

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0701