Till innehåll på sidan

Barnafödande för kvinnor i åldrarna 15–19 och 45–49 år

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-be51br2105_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-12-06
Förfrågningar:

Li Ma

010-479 40 11

li.ma@scb.se