Till innehåll på sidan

Barnafödande i coronatider

Syftet med denna rapport är att beskriva barnafödandet för kvinnor i Sverige i coronatider. I rapporten jämförs barnafödandet åren 2020—2021 med åren 2016—2019. Eftersom barnafödandet har en efter-släpning på nio månader är det i första hand år 2021 man kan vänta sig eventuella förändringar till följd av pandemin. Fokus är på hur barnafödandet har utvecklats över tid i olika sociala och demografiska grupper och hur barnafödandet i olika grupper varierar. De faktorer som ingår i analysen är födelseland, typ av kommun, föräldrarnas födelseland, sysselsättning och inkomst. Hur fruktsamheten varierar efter barnets ordningsnummer studeras också.

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2203_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-04-07
Förfrågningar:

Li Ma

010-479 40 11

li.ma@scb.se