Till innehåll på sidan

Befolkning 2021. Texter publicerade på SCB:s webbplats under året

Den här rapporten är en sammanställning av texter inom befolkningsområdet som publicerats på SCB:s webbplats under 2021. I rapporten ingår statistiknyheter, korta analyser, redaktionella texter och pressmeddelanden som publicerats inom befolkningsstatistik, befolkningsframskrivningar, demografisk analys, namnstatistik samt registerbaserad folk- och bostadsräkning, Census. Dessutom ges en kort översikt av den preliminära statistik över döda som publicerats återkommande under året.
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2201_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-02-03
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se