Till innehåll på sidan

Barn eller inte? Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1715kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-be51br1701_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2017-06-22
Förfrågningar:

Örjan Hemström

010-479 49 97

orjan.hemstrom@scb.se

Jeroen de Munter

010-479 45 43

jeroen.demunter@scb.se