Till innehåll på sidan

Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige

Syftet med den här rapporten är att beskriva de äldre som är en stor och växande grupp i befolkningen. Rapporten fokuserar på de som är 60 år och äldre år 2020. I rapporten beskrivs först äldre demografiskt. Olika kapitel i rapporten behandlar i tur och ordning boende, livslängd och hälsa, förvärvsarbete och inkomster, förändringar för äldre de senaste åren samt deltagande i samhällslivet. För att synliggöra att äldre inte är ett homogent kollektiv delar vi här upp äldre både i flera åldersgrupper och efter andra bakgrundsvariabler.

PDF:
Hela publikationen (1246kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2202_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-02-10
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se

Örjan Hemström

010-479 49 97

orjan.hemstrom@scb.se