Till innehåll på sidan

Flyttningar inom kommun, inom län och mellan län 2002—2021

Syftet med denna rapport är att beskriva inrikes flyttningar i Sverige under den senaste 20-årsperioden. I rapporten redovisas hur flyttningsmönstren varierar mellan olika månader och hur flyttningar har utvecklats över tid i olika demografiska grupper. De faktorer som ingår i analysen är kön, ålder, bakgrund och utbildningsnivå. För utrikes födda redovisas även hur flyttningarna varierar efter vistelsetid i Sverige.

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2210_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-11-11
Förfrågningar:

Rasmus Andersson

010-479 66 55

rasmus.andersson@scb.se

Li Ma

010-479 40 11

li.ma@scb.se

Dalia Hamdan

010-479 42 09

dalia.hamdan@scb.se