Till innehåll på sidan

Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2344kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-be51br1602_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-05-27
Förfrågningar:

Örjan Hemström

010-479 49 97

orjan.hemstrom@scb.se