Till innehåll på sidan

Parbildning och separationer i coronatider

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2209_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-10-05
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se