Till innehåll på sidan

Yrke och dödlighet 2008–2012

Omslag

Rapportens syfte är att beskriva hur dödligheten varierar mellan olika yrken. Det är första gången som Statistiska centralbyrån redovisar dödlighet efter yrken baserade på information från yrkesregistret. Det är totalt 3,66 miljoner personer som var 35–64 år i slutet av 2007 som ingår i den statistik som redovisas.

Yrkesuppgifterna kommer från 2007 års yrkesregister och dödligheten följs för perioden 2008–2012. Dödligheten mäts med standardiserade dödstal. Det innebär att yrkets dödlighet jämförs med dödlighetsnivån bland alla yrkesverksamma.

I rapporten redovisas dödligheten för kvinnor och män, och sammantaget för båda könen, i 113 olika yrkesgrupper. Det finns också jämförelser av dödligheten i yrket mellan grupper med olika utbildningsnivå, mellan utrikes födda och personer födda i Sverige samt mellan grupper med olika könsfördelning i yrket.
PDF:
Hela publikationen (3036kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-be51br1403_pdf
ISBN:
978-91-618-1612-5
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-09-23
Förfrågningar:

Örjan Hemström

010-479 49 97

orjan.hemstrom@scb.se