Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid 65 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2021

diagram

diagram

diagram

Kommentarer

År 2021 var den återstående medellivslängden vid 65 års ålder 20,8 år för båda könen sammantaget. Det är 2,3 år mer än år 2000. Medellivslängden har alltså ökat betydligt bland äldre under perioden 2000–2021. I diagrammet framgår att antalet återstående år har ökat för alla oavsett utbildningsnivå.

Det finns dock tydliga skillnader mellan grupperna. För gruppen med eftergymnasial utbildning var antalet återstående år från 65 års ålder 23,9 år för kvinnor och 21,3 år för män år 2021. För gruppen med en förgymnasial utbildning var antalet återstående år 20,4 år för kvinnor och 18,3 år för män. Gruppen med eftergymnasial utbildning hade 3,5 års (kvinnor) respektive 3,0 års (män) högre återstående medellivslängd vid 65 års ålder än gruppen med förgymnasial utbildning. Det var för båda könen en något större skillnad än 2020.

Under perioden 2010–2021 ökade medellivslängden från 65 års ålder mer för kvinnor och män med en eftergymnasial utbildning än för grupperna med gymnasial och förgymnasial utbildning. Ökningen av medellivslängden mellan 2010 och 2021 var 1 år för kvinnor med eftergymnasial utbildning, för kvinnor med gymnasieutbildning var den 0,5 år och för kvinnor med förgymnasial utbildning hade medellivslängden ökat med 0,1 år. Kvinnor med högst utbildning i åldrar över 64 år har alltså ökat sitt avstånd i medellivslängd till övriga grupper under senare år. En liknande utveckling har kunnat ses för män. För män med förgymnasial utbildning hade medellivslängden ökat med 0,8 år mellan 2010 och 2021, medan den ökat med 1,0 år för män med gymnasieutbildning och med 1,3 år för män med eftergymnasial utbildning.

I beräkningen av återstående medellivslängd efter utbildningsnivå ingår endast personer födda i Sverige. Uppgifter om utbildningsnivå saknas ofta för utrikes födda. Därför har de exkluderats från statistiken i diagrammen. Livslängdsberäkningen görs med en utjämning av dödsrisker i de äldsta åldrarna, 90 år och äldre 2000–2009 och 99 år och äldre 2010–2011. Utjämningen 2000–2011 innebär att alla utbildningsgrupper tilldelas samma dödsrisk som inrikes födda kvinnor och män totalt i riket från och med de olika höga åldrarna. Anledningen till utjämningen är att utbildningsnivå saknas för samtliga personer födda i Sverige före 1911. Från och med 2012 görs beräkningen på samma sätt som i den officiella statistiken för kvinnor och män totalt i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?