Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-06

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Planerad publicering 2022-09-30 av Avgifter och hyror för nybyggda lägenheter med referenstid 2021 är flyttad till 2022-10-28.

Statistiknyheter

Oförändrade hyror i nyproducerade hyreslägenheter 2021

2022-10-28

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2021 var 1 863 kr per kvm för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2020 då motsvarande belopp var 1 868 kr per kvm. Det innebär att hyran var i princip oförändrad jämfört med 2020 på riksnivå.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0404