Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2019

Högre hyror i nyproducerade hyreslägenheter 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-10-02 9.30

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2019 var 1 877 kr/kvm för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2018 då motsvarande belopp var 1 780 kr/kvm. Detta innebär att hyran i 2019 års nyproducerade hyresbostäder är 5,4 procent högre i genomsnitt, än föregående års nyproducerade hyresbostäder. Den procentuella ökningen är högre än 2018.

En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2019 en genomsnittlig hyra på 10 417 kronor i månaden.

Genomsnittshyran per kvadratmeter för hyresrätter i flerbostadshus som beviljats investeringsstöd är 1 562 kr/kvm, vilket kan jämföras med en presumtionshyra på 1 998 kr/kvm, en förhandlad bruksvärdeshyra på 2 000 kr/kvm och individuella hyresförhandlingar på 2 049 kr/kvm.

Fortfarande högst insats i Stor-Stockholm

För nybyggda bostadsrätter i riket var avgiften per kvadratmeter 660 kronor. Månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2019 på tre rum och kök var i genomsnitt 4 251 kronor.

Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under 2019 i riket låg genomsnittet på 2 986 000 kronor. Den genomsnittliga bostadsytan per bostadsrättslägenhet ligger precis som föregående år på 71 kvadratmeter.

De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2019 för bostadsrätts-lägenheter var högst i Storstockholm med 4 056 000 kronor, följt av Storgöteborg med 2 797 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med mindre än 75 000 invånare, där insatsen där låg på 1 981 000 kr.

Definitioner och förklaringar

Var observant vid jämförelser mellan 2019 och 2018 då det kan förekomma strukturella skillnader mellan nybyggnadsprojekten respektive år.

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. Från och med 2008 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder).

Hyrorna och avgifterna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-02 klockan kl.09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se