Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2020

Oförändrade hyror i nyproducerade hyreslägenheter 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-10-01 9.30

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2020 var 1 868 kr/kvm för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2019 då motsvarande belopp var 1 877 kr/kvm. Detta innebär att hyran i 2020 års nyproducerade hyresbostäder är en knapp halv procent lägre i genomsnitt, än föregående års nyproducerade hyresbostäder.

En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2020 en genomsnittlig hyra på 10 395 kronor i månaden.

Fortfarande högst insats i Stor-Stockholm

För nybyggda bostadsrätter i riket var avgiften per kvadratmeter 657 kronor. Månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2020 på tre rum och kök var i genomsnitt 4 317 kronor.

Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under 2020 i riket låg genomsnittet på 3 171 000 kronor. Den genomsnittliga bostadsytan per bostadsrättslägenhet ligger på 73 kvadratmeter.

De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2020 för bostadsrätts-lägenheter var högst i Storstockholm med 4 347 000 kronor, följt av Storgöteborg med 3 013 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med mindre än 75 000 invånare, där insatsen låg på 2 106 000 kr.

Definitioner och förklaringar

Var observant vid jämförelser mellan 2020 och 2019 då det kan förekomma strukturella skillnader mellan nybyggnadsprojekten respektive år.

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. Från och med 2008 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder).

Hyrorna och avgifterna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Nästa publiceringstillfälle

 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se