Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2021

Oförändrade hyror i nyproducerade hyreslägenheter 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-10-28 8.00

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2021 var 1 863 kr per kvm för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2020 då motsvarande belopp var 1 868 kr per kvm. Det innebär att hyran var i princip oförändrad jämfört med 2020 på riksnivå.

En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2021 en genomsnittlig hyra på 10 556 kronor i månaden.

Genomsnittshyran per kvadratmeter i riket för nybyggda hyresrätter i flerbostadshus 2021 som beviljats investeringsstöd är 1 654 kr per kvm, vilket kan jämföras med en presumtionshyra på 2 052 kr per kvm, en förhandlad bruksvärdeshyra på 1 973 kr per kvm och individuella hyresförhandlingar på 1 986 kr per kvm.

Högst insats i Stor-Stockholm

För nybyggda bostadsrätter i riket var avgiften per kvadratmeter 656 kronor. Månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2021 på tre rum och kök var i genomsnitt 4 276 kronor.

Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under 2021 i riket låg i genomsnitt på 3 152 000 kronor. Den genomsnittliga bostadsytan per bostadsrättslägenhet ligger på 73 kvadratmeter.

De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2021 för bostadsrättslägenheter var högst i Stor-Stockholm med 3 773 000 kronor, följt av Stor- Göteborg med 3 218 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med färre än 75 000 invånare, där insatsen låg på 2 351 000 kr.

Definitioner och förklaringar

Var observant vid jämförelser mellan 2021 och 2020 då det kan förekomma strukturella skillnader mellan nybyggnadsprojekten respektive år.

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. Från och med 2008 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder).

Hyrorna och avgifterna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Nästa publiceringstillfälle

 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se