Till innehåll på sidan

Avgifter/hyror i nybyggda lägenheter 2015:

Högre hyror i årets nyproducerade hyreslägenheter

Statistiknyhet från SCB 2016-10-06 9.30

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2015 var 1 694 kr/kvm för riket som helhet jämfört med 2014 då motsvarande belopp var 1 587 kr/kvm. Detta innebär att hyran i årets nyproducerade hyresbostäder är 6,3 procent högre i genomsnitt än föregående års nyproducerade hyresbostäder.

En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2015 en genomsnittlig hyra på 10 268 kronor i månaden.

Fortfarande högst insats i Stor-Stockholm

För nybyggda bostadsrätter i riket var avgiften per kvadratmeter 638 kronor 2015 jämfört med 645 kronor 2014. Månadavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2015 på tre rum och kök var i genomsnitt 4 272 kronor.

Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under år 2015 var i genomsnitt 2 473 000 kronor i riket. Det är en nedgång med knappt 4 procent jämfört med bostadsrättslägenheter som färdigställdes 2014. Den genomsnittliga bostadsytan per bostadsrättslägenhet minskade från 79 kvadratmeter föregående år till 77 kvadratmeter i år.

De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2015 för bostadsrätts-lägenheter var högst i Stor-Stockholm med 2 905 000 kronor, följt av Stor-Malmö med 2 524 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med mindre än 75 000 invånare, insatsen där var 1 777 000 kr. Insatserna år 2015 är generellt lägre i de olika regionerna förutom för kommuner med mindre än 75 000 invånare där insatserna i år är högre än föregående år.

Definitioner och förklaringar

Var observant vid jämförelser mellan 2015 och 2014 då det kan förekomma strukturella skillnader mellan nybyggnadsprojekten respektive år.

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. Från och med 2008 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder).

Hyrorna och avgifterna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se