Till innehåll på sidan

Årshyra per lägenhet

Trerumslägenheter 1991–2021 (löpande priser)

Diagram: Årshyra per lägenhet

I diagrammet saknas statistik för åren 2010 och 2012 då SCB inte genomförde någon datainsamling för undersökningen dessa två år.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?