Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet att mot betalning ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål. Det kan till exempel gälla tabeller med en annan regional indelning eller längre tidsserier.

Om du har frågor angående statistiken för avgifter/hyror kan du gärna kontakta byggande.bebyggelse@scb.se eller 010-479 40 00 (växel, begär Avgifter/hyror).