Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter 2013:

Allmännyttan höjde hyrorna mest

Statistiknyhet från SCB 2014-10-01 9.30

Hyrorna ökade i genomsnitt 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Det är något lägre än förra året, då hyrorna steg med 2,2 procent. Ökningen var ungefär lika stor i hela landet. En lägenhet på tre rum och kök kostar nu i snitt 6 257 kr i månaden, hyresnivån varierar i olika delar av landet.

De allmännyttiga bostadsbolagen höjde i genomsnitt hyran med 1,8 procent medan de privata fastighetsägarna höjde med 1,6 procent. Historiskt sett har hyran gått upp ungefär lika mycket för olika ägarkategorier eller så har de privata fastighetsägarna har höjt något mer.

Fördubblad hyra i fasta priser sedan 1969

I löpande priser har genomsnittlig hyra per kvadratmeter blivit 16 gånger högre mellan 1969 och 2013. Samtidigt så har den allmänna prisnivån blivit drygt 8 gånger högre. Omräknat till fasta priser har hyrorna i stort sett fördubblats under denna tidsperiod. Största ökningen skedde under åren 1990 till 1992 efter skatte- och subventionsförändringar. 1991 var höjningen nästan 30 procent.

Hyrorna och den allmänna prisutvecklingen 1969–2013

Diagram

Billigare att bo i mindre kommun

Den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet på tre rum och kök år 2014 är 6 257 kronor. Storstäderna har en högre hyresnivå än de mindre kommunerna. En person i en kommun med färre än 75 000 invånare får betala drygt 1 200 kronor mindre i hyra per månad för en trea än en person i Stor-Stockholm.

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region, med felmarginal
 Ny månadshyra
2014, kronor
Stor-Stockholm
6 936 ± 118
Stor-Göteborg
6 419 ± 104
Övriga större kommuner
6 282 ± 87
Övriga mindre kommuner
5 754 ± 79
Riket
6 257 ± 49

*Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se