Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter 2016:

Ny hyresstatistik på kommun- och stadsdelsområdesnivå

Statistiknyhet från SCB 2016-11-09 9.30

För första gången kan SCB presentera hyresstatistik på kommunnivå. Hyror för större städer redovisas också uppdelat efter byggår och antal rum. För Stockholm, Göteborg och Malmö presenteras dessutom hyror på stadsdelsområdesnivå.

Den nya hyresstatistiken visar att genomsnittlig (median) månadshyra för en trerumslägenhet i landet är 6 324 kronor. En tvårumslägenhet har en hyra på 5 141 kronor i genomsnitt. En lägenhet på ett rum kostar 3 665 kronor per månad, och lägenheter med 4 eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 7 794 kronor.

Hyrorna varierar dock betydligt mellan olika regioner. Storstäderna har en högre hyresnivå än de mindre kommunerna. Ett hushåll i en kommun med färre än 75 000 invånare får betala drygt 1000 kronor mindre i hyra per månad för en trea än ett hushåll i Stockholm.

Genomsnittlig (median) ny månadshyra för trerumslägenheter 2016 efter region, med felmarginal
 Ny månadshyra 2016, kronor
Stor-Stockholm
6 887 ± 131
 Stockholm
6 972 ± 222
Stor-Göteborg
6 301 ± 183
 Göteborg
6 381 ± 238
Stor-Malmö
6 811 ± 214
 Malmö
6 984 ± 284
 Lund
6 686 ± 319
Övriga större kommuner
6 237 ± 63
 Uppsala
6 698 ± 379
 Eskilstuna
6 201 ± 176
 Linköping
6 401 ± 236
 Norrköping
6 672 ± 214
 Jönköping
6 076 ± 221
 Helsingborg
6 536 ± 329
 Halmstad
6 269 ± 297
 Borås
6 126 ± 293
 Karlstad
6 142 ± 217
 Örebro
6 086 ± 426
 Västerås
6 426 ± 308
 Gävle
5 727 ± 202
 Umeå
6 256 ± 250
Övriga mindre kommuner
5 959 ± 71
Riket
6 324 ± 44

*Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Fastighetens byggår påverkar hyran

Hyrorna varierar betydligt mellan fastigheter byggda olika år. Billigast är det att bo i lägenheter byggda under 1941–1960 och 1961–1980. Här är genomsnittlig (median) hyra för en trerumslägenhet 6 167 respektive 6 127 kronor per månad.

Lägenheter i hus byggda 1981–2000 samt 1940 och tidigare har en något högre snitthyra: 6 954 respektive 7 026 kronor per månad.

I fastigheter byggda mellan 2001 och 2010 är hyran för en trea 8 600 kronor i snitt. Ännu högre är hyran i hus byggda år 2011 eller senare. Här får man betala 9 782 kronor i snitt per månad för en trerumslägenhet.

Lägsta hyresökningen på nio år

Hyrorna ökade med i genomsnitt 0,7 procent mellan 2015 och 2016. Det är den lägsta hyreshöjningen sedan 2007. Under de senaste nio åren har hyreshöjningen varierat från 0,7 procent (i år) till 3,3 procent mellan år 2008 och 2009. Sedan 2012 har hyreshöjningarna blivit lägre varje år.

Hyresförändring under de senaste nio åren, hela riket
ÅrHyres-
förändring,
procent
2015/2016 0,7*
2014/2015 1,3
2013/2014 1,7
2012/2013 2,2
2011/2012 2,8
2010/2011 2,4
2009/2010 1,6
2008/2009 3,3
2007/2008 2,7

*Värdet visar medianökningen. Medelökningen är 0,8 %.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i ett Statistiskt meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se