Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter 2020

Oförändrad hyreshöjning

Statistiknyhet från SCB 2020-10-02 9.30

År 2020 ökade hyrorna med i genomsnitt 1,9 procent, och det är samma nivå som förra året. En lägenhet med tre rum kostar i snitt 7 347 kronor i månaden, och hyresnivån varierar mellan storstäder och mindre kommuner.

Under de senaste tio åren har hyresförändringen varierat, från 0,8 till 2,8 procent. I år höjdes hyrorna med 1,9 procent, vilket var samma nivå som år 2019.

Hyresförändring under de senaste tio åren, riket
ÅrHyresförändring,
procent*
2020 1,9%
2019 1,9%
2018 1,1%
2017 0,8%
2016 0,8%
2015 1,3%
2014 1,7%
2013 2,2%
2012 2,8%
2011 2,4%

*Redovisade värden avser medelvärde för samtliga år.

7 347 kr i månaden för en trerumslägenhet

År 2020 är den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet 7 347 kronor. Tabellen nedan visar den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet med tre rum för olika regioner. Storstäderna har en högre hyresnivå än de mindre kommunerna.

Ny månadshyra för trerumslägenheter 2020 efter region, med felmarginal
RegionNy månadshyra 2020,
kronor
Stor-Stockholm 8 247 ± 170
Stor-Göteborg 7 229 ± 182
Stor-Malmö 8 112 ± 242
Övriga större kommuner* 7 415 ± 91
Övriga mindre kommuner* 6 570 ± 75
Riket 7 347 ± 61

* Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Fastighetens byggår har betydelse för hyran

Vilket år fastigheten byggdes påverkar hyran. Nyare lägenheter är dyrast. En lägenhet med 3 rum har en hyra på i genomsnitt 10 402 kronor i månaden i fastigheter som är byggda 2011 eller senare och 9 117 kronor i en fastighet byggd mellan 2001-2010. Billigast är det att bo i lägenheter byggda under åren 1941-1960 och 1961-1980. Här är genomsnittlig hyra för en trerumslägenhet 6 835 kronor respektive 6 848 kronor per månad. Lägenheter i hus byggda 1981-2000 har en hyra på 7 417 kronor i månaden och månadshyran för lägenheter byggda 1940 och tidigare ligger på 8 103 kronor.

Definitioner och förklaringar

Hyrorna anges inklusive kostnader för uppvärmning, exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region, antal rum, byggår och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 600 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se