Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter 2021

Lägre hyreshöjning 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-10-01 9.30

År 2021 ökade hyrorna med i genomsnitt 1,4 procent, vilket är en lägre hyresförändring än föregående år då hyresförändringen var 1,9 procent. Hyran för en trerumslägenhet är i genomsnitt 7 520 kronor i månaden.

Under de senaste tio åren har hyresförändringen varierat, från 0,8 till 2,8 procent. 2021 höjdes hyrorna i genomsnitt med 1,4 procent, vilket är en lägre hyresförändring jämfört med de två senaste åren.

Hyresförändring under de senaste tio åren, riket
ÅrHyresförändring, procent*
2021 1,4%
2020 1,9%
2019 1,9%
2018 1,1%
2017 0,8%
2016 0,8%
2015 1,3%
2014 1,7%
2013 2,2%
2012 2,8%

*Redovisade värden avser medelvärde för samtliga år.

7 520 kr i månaden för en trerumslägenhet

År 2021 är den genomsnittliga månadshyran för en trerumslägenhet 7 520 kronor. En tvårumslägenhet kostar 6 081 kr i månaden, en enrumslägenhet har en hyra på 4 410 kr i månaden och en lägenhet med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 9 621 kr.

Tabellen nedan visar den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet med tre rum för olika regioner. Mindre kommuner har en lägre hyresnivå än storstadsområdena och större kommuner.

Ny månadshyra för trerumslägenheter 2021 efter region, med felmarginal
Region Ny månadshyra 2021, kronor
Stor-Stockholm 8 414 ± 182
Stor-Göteborg 7 437 ± 191
Stor-Malmö 8 359 ± 249
Övriga större kommuner* 7 608 ± 90
Övriga mindre kommuner* 6 711 ± 74
Riket 7 520 ± 63

*Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Definitioner och förklaringar

Hyrorna anges inklusive kostnader för uppvärmning, exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region, antal rum, byggår och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se