Till innehåll på sidan

Antal lägenheter efter hustyp (omräknad) 1990–2017

Omräknad tidsserie [1]

År [3]SmåhusFlerbostadshus [2]Övriga husSpecialbostäderTotalt
1990
1 874 233 2 170 535 .. .. 4 044 768
1991
1 898 952 2 211 624 .. .. 4 110 575
1992
1 914 517 2 252 980 .. .. 4 167 497
1993
1 919 951 2 282 173 .. .. 4 202 123
1994
1 921 230 2 301 654 .. .. 4 222 884
1995
1 920 990 2 313 797 .. .. 4 234 786
1996
1 920 718 2 329 446 .. .. 4 250 164
1997
1 920 620 2 341 232 .. .. 4 261 851
1998
1 920 933 2 352 113 .. .. 4 273 046
1999
1 922 028 2 362 311 .. .. 4 284 338
2000
1 923 640 2 372 097 .. .. 4 295 737
2001
1 927 558 2 382 275 .. .. 4 309 833
2002
1 930 819 2 400 944 .. .. 4 331 763
2003
1 934 995 2 419 090 .. .. 4 354 085
2004
1 942 607 2 439 915 .. .. 4 382 522
2005
1 948 716 2 458 512 .. .. 4 407 228
2006
1 955 786 2 483 463 .. .. 4 439 249
2007
1 963 902 2 509 416 .. .. 4 473 318
2008
1 972 008 2 534 765 .. .. 4 506 773
2009
1 976 415 2 554 136 .. .. 4 530 551
2010
1 981 324 2 570 108 .. .. 4 551 432
2011
1 984 834 2 587 728 .. .. 4 572 562
2012
1 990 204 2 609 793 .. .. 4 599 997
2013
1 999 964 2 332 253 79 127 222 334 4 633 678
2014
2 007 664 2 356 831 77 855 226 731 4 669 081
2015
2 018 064 2 388 571 78 932 231 001 4 716 568
2016
2 053 665 2 424 113 78 937 239 002 4 795 717
2017
2 069 353 2 462 972 79 650 247 277 4 859 252

1) Ovanstående tidsserie är omräknad och anpassad till lägenhetsregistret som används för att mäta bostadsbeståndet fr.o.m. 2013. Uppgifterna för år 1990 kommer från Folk- och bostadsräkningen 1990.

För åren 1991 - 2013 har årliga uppdateringar av förändringar genom nybyggnad, ombyggnad och rivning beräknats. Dessa framräknade uppgifter för år 2013 har sedan jämförts med lägenhetsregistret motsvarande uppgifter 2013. Den skillnad som då uppstår har spridits ut med 1/22 del per år för åren 1991 - 2012 med antagandet att skillnaderna uppstått kontinuerligt under tidsperioden.

På grund av denna omräkning är uppgifterna för 1991 - 2012 reviderade jämfört med tidigare publicering.

2) Största delen av de lägenheter som redovisas som specialbostäder och övriga hus från 2013 och framåt ingick tidigare i kategorin flerbostadshus.

3) Uppgifterna för åren 1991 - 2012 är reviderade.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-04-19

Har du frågor om statistiken?

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se