Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet att mot betalning ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål. Det kan till exempel gälla tabeller för en annan regional indelning, tidsserier eller bostadsbeståndet kombinerad med andra variabler.

Om du har frågor angående bostadsbeståndet kan du gärna kontakta byggande.bebyggelse@scb.se eller någon av kontaktpersonerna för Bostadsbeståndet.