Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder

Nästa publicering: 2018-05-07

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Nyckeltal för Sverige

Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus)

60 800

antal lägenheter

Referenstid: 2016

26 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2017, preliminära uppgifter

2018-02-19

Preliminärt påbörjades nybyggnation av ca 64 000 lägenheter under 2017. Det är 8 procent fler lägenheter jämfört med 2016 då 59 518 lägenheter började byggas.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2014 SM 2015-05-07
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2013 SM 2014-05-08
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2012 SM 2013-05-07
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2011 SM 2012-05-09
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2010. Korrigerad version 2011-12-21 SM 2011-05-06

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0101