Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder

Nästa publicering: 2018-02-19

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Nyckeltal för Sverige

Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus)

60 800

antal lägenheter

Referenstid: 2016

26 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a–3:e kvartalet 2017, preliminära uppgifter

2017-11-17

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 49 800 lägenheter under de tre första kvartalen 2017. Det innebär en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2016 då 45 016 lägenheter började byggas.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2014 SM 2015-05-07
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2013 SM 2014-05-08
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2012 SM 2013-05-07
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2011 SM 2012-05-09
Byggande: Nybyggnad. Färdigställda bostadshus 2010. Korrigerad version 2011-12-21 SM 2011-05-06

Artiklar

En skylt med texten "Till salu" utanför en villa
Bolånen i Sverige fortsätter växa

2017-05-03

Hushållens bolåneskulder fortsätter att växa men det senaste året har ökningstakten mattats något. Det hänger ihop med att bostadspriserna steg i lugnare takt under fjolåret samtidigt som amorteringarna ökade. De senaste månaderna har dock priserna ökat något snabbare igen.

Boende och byggande, Ekonomi, Finanser, Hushåll och ekonomi

Byggkran
Bostadsbyggandet ökar kraftigt

2015-07-02

Bostäder spelar en central roll för rörligheten på arbets­marknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Bostads­byggandet ökar nu kraftigt efter att ha legat på en låg nivå under och efter finans­krisen. Trots det anger fler kommuner än tidigare att det råder bostads­brist, framför­allt i storstads­regionerna. Det beror till stor del på att befolkningen ökat i snabbare takt än antalet bostäder.

Boende och byggande, Ekonomi, Internationellt, Sveriges ekonomi

Slutsålt-skylt utanför bostadsrättsbygge
Bostadslånen på uppgång igen

2014-02-04

Byggandet i Sverige har de senaste åren inte hängt med befolk­ningstillväxten, vilket har lett till högre priser på bostäder. I kombination med låga boräntor har det bidragit till att hushållen lånar alltmer till sitt boende. Efter en tids avmattning ökar åter ut­lån­ings­till­växten för bostadslån. Riksbanken och Finans­inspektionen bedömer dock i dagsläget inte att den finansiella stabiliteten är hotad.

Boende och byggande, Ekonomi, Fastigheter, Finanser

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0101