Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-24

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Statistiknyheter

Antal påbörjade lägenheter minskar

2022-11-22

Preliminärt påbörjades byggandet av 43 750 lägenheter under de tre första kvartalen 2022. Det innebär en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2021 då 48 170 lägenheter började byggas. Motsvarande siffra år 2020 var 39 932 lägenheter.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0101