Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, första halvåret 2019, preliminära uppgifter

Färre påbörjade lägenheter under första halvåret

Statistiknyhet från SCB 2019-08-20 9.30

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 4 850 i småhus, vilket är 21 procent färre än under samma period 2018. I flerbostadshus påbörjades ungefär 19 800 lägenheter, vilket är 9 procent färre än första halvåret 2018.

Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 61 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 300 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 362 lägenheter under första halvåret 2018.

Siffrorna för 2019 är uppräknade med 11 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 44 procent.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 1999–2019

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, första halvåret 2019, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under första halvåret 2018 och 2019 efter region, Ej uppräknade siffror
 Alla lägenheter
jan–jun
Därav småhus
jan–jun
Därav flerbostadshus
jan–jun
 201820192018201920182019
Hela riket
27 966 22 197 6 157 4 369 21 809 17 828
Storstadsområdena
13 043 11 263 2 106 1 479 10 937 9 784
Stor-Stockholm
5 790 4 596 791 610 4 999 3 986
Stor-Göteborg
4 071 4 338 775 589 3 296 3 749
Stor-Malmö
3 182 2 329 540 280 2 642 2 049
Riket i övrigt
14 923 10 934 4 051 2 890 10 872 8 044
Stockholm
5 790 4 596 791 610 4 999 3 986
Uppsala
1 832 1 307 313 171 1 519 1 136
Södermanland
1 124 843 374 288 750 555
Östergötland
1 137 1 069 275 173 862 896
Jönköping
912 381 217 164 695 217
Kronoberg
470 682 139 144 331 538
Kalmar
333 829 214 76 119 753
Gotland
58 30 58 30 . .
Blekinge
88 311 67 88 21 223
Skåne
5 436 3 659 1 202 756 4 234 2 903
Halland
989 739 307 195 682 544
Västra Götaland
5 081 4 750 1 131 877 3 950 3 873
Värmland
486 399 115 95 371 304
Örebro
380 567 162 106 218 461
Västmanland
545 467 205 139 340 328
Dalarna
466 377 106 119 360 258
Gävleborg
765 188 137 70 628 118
Västernorrland
249 98 68 30 181 68
Jämtland
305 220 69 64 236 156
Västerbotten
875 397 121 88 754 309
Norrbotten
645 288 86 86 559 202

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Senaste året var denna underskattning ungefär 11 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-19 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se