Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2019, preliminära uppgifter

Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-05-24 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13 400 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2019. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal 2018 då 13 665 bostadslägenheter började byggas.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11 150 i flerbostadshus vilket är 4 procent fler än under 2018. Småhusbyggandet minskar dock mot förra året, 2 250 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet vilket är cirka 700 färre än under samma period 2018. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter jämfört med ett tillskott på 739 lägenheter under första kvartalet 2018.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2019 uppräknade med 8 procent för nybyggnad och 50 procent för ombyggnation vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.

Påbörjade lägenheter 1999-2019
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2019, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter i påbörjad nybyggnation under 2018 och 2019 efter region. Ej uppräknade siffror
 Alla lägenheter
jan–mar
Därav småhus
jan–mar
Därav flerbostadshus
jan–mar
 201820192018201920182019
Hela riket
13 665 12 394 2 947 2 081 10 718 10 313
Storstadsområdena
6 499 7 035 1 090 776 5 409 6 259
Stor-Stockholm
2 802 4 158 411 422 2 391 3 736
Stor-Göteborg
2 351 2 547 502 278 1 849 2 269
Stor-Malmö
1 346 330 177 76 1 169 254
Riket i övrigt
7 166 5 359 1 857 1 305 5 309 4 054
Stockholm
2 802 4 158 411 422 2 391 3 736
Uppsala
1 039 898 134 95 905 803
Södermanland
562 616 209 129 353 487
Östergötland
570 518 124 86 446 432
Jönköping
569 81 97 65 472 16
Kronoberg
271 208 88 45 183 163
Kalmar
175 412 81 43 94 369
Gotland
32 11 32 11 . .
Blekinge
41 202 27 25 14 177
Skåne
2 368 1 160 510 387 1 858 773
Halland
457 462 165 80 292 382
Västra Götaland
2 636 2 574 638 402 1 998 2 172
Värmland
78 267 46 35 32 232
Örebro
285 106 78 38 207 68
Västmanland
381 249 82 53 299 196
Dalarna
331 125 47 51 284 74
Gävleborg
339 60 46 28 293 32
Västernorrland
139 85 42 17 97 68
Jämtland
47 83 23 9 24 74
Västerbotten
251 74 34 22 217 52
Norrbotten
292 45 33 38 259 7

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfällen.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se