Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2021, preliminära uppgifter

Ökad byggtakt under det första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-05-25 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 16 000 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2021. Det är 24 procent fler i jämförelse med kvartal 2020, då 12 854 bostadslägenheter började byggas.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 13 300 i flerbostadshus. Det är 31 procent fler än under 2020. Småhusbyggandet är nästan oförändrad mot förra året, 2 700 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 40 lägenheter färre än under samma period 2020. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 700 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 550 lägenheter under första kvartalet 2020.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2021 uppräknade med fyra procent för nybyggnad och 60 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 2001-2021
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2021, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a kvartalet 2020 och 2021 efter storstadsområde och län. Sifforna i tabellen är inte uppräknade.
 

Alla lägenheter jan–mar

Därav småhus jan–mar

Därav flerbostadshus jan–mar

  2020 2021 2020 2021 2020 2021
Hela riket
12 854 15 411 2 740 2 613 10 114 12 798
Storstadsområdena
6 760 8 340 830 866 5 930 7 474
Stor-Stockholm
3 577 3 879 336 474 3 241 3 405
Stor-Göteborg
2 410 2 297 278 234 2 132 2 063
Stor-Malmö
773 2 164 216 158 557 2 006
Riket i övrigt
6 094 7 071 1 910 1 747 4 184 5 324
Stockholm
3 577 3 879 336 474 3 241 3 405
Uppsala
713 799 188 157 525 642
Södermanland
509 591 183 135 326 456
Östergötland
249 433 119 75 130 358
Jönköping
313 1 003 80 122 233 881
Kronoberg
222 216 84 32 138 184
Kalmar
158 107 50 62 108 45
Gotland
19 37 19 19 . 18
Blekinge
203 29 49 29 154 .
Skåne
1 191 3 029 486 451 705 2 578
Halland
403 574 154 141 249 433
Västra Götaland
2 823 3 121 509 504 2 314 2 617
Värmland
295 151 38 46 257 105
Örebro
571 149 114 81 457 68
Västmanland
412 344 81 102 331 242
Dalarna
148 212 70 53 78 159
Gävleborg
97 183 53 44 44 139
Västernorrland
15 5 15 5 . .
Jämtland
63 92 44 12 19 80
Västerbotten
497 436 40 48 457 388
Norrbotten
376 21 28 21 348 .

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för halvåret 2021 publiceras 2021-08-23.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se